Valgfag - bachelor

Generelt om valgfag

Er du påbegyndt HA(jur.) før september 2014 skal du i løbet af din uddannelse tage valgfag svarende til 15 ECTS-point. Er du påbegyndt efter september 2014 skal du tage profilfag svarende til 20 ECTS point og valgfag svarende til 10 ECTS-point. Valgfag er placeret på 5. semester, hvis du følger det normerede studieforløb.

Du har mulighed for at tilrettelægge dine valgfag på andre måder:

  • Ved at tage et eller flere valgfag på AU's Summer University (dvs. i juli-august).
  • Ved at tage valgfag tidligere eller senere end i det normerede studieforløb. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne situation kan forekomme timesammenfald.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag svarende til din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og merit.

Er du påbegyndt HA(jur.) efter september 2014, skal du være opmærksom på, at det ikke er muligt både at tage på udveksling på 5. semester og samtidig opnå en profil/specialisering. Du skal på 5. semester vælge mellem:

  1. Arbejdsret (10 ECTS) og Erhvervsmiljøret (10 ECTS)
  2. Skatteret II (10 ECTS) og Moms- og afgiftsret (10 ECTS)
  3. Udlandsophold

Øvrige valgfag (10 ECTS) vælges inden for det erhvervsøkonomiske-/erhvervsjuridiske fagområde eller inden for tilgrænsende fagområder.  

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Optagelse på cand.merc. eller cand.merc.aud.

For HA (jur.)-studerende der ønsker optagelse på cand.merc. eller cand.merc.aud. på Aarhus Universitet, er der særlige krav til sammensætningen af valgfag. For at du som HA(jur.)-studerende kan optages på cand.merc. eller cand.merc.aud., skal du på dit 5. semester vælge én af de to juridiske profiler, dvs. den almene profil (20 ECTS) eller profilen i Skat (20 ECTS). Derudover er det et krav, at du som en del af din valgfagsblok på 5. semester vælger erhvervsøkonomiske fag svarende til 10 ECTS.

 

Tilmeldingsperioder

Valgfag i efterårssemestret:Du kan tilmelde dig til valgfag fra den 1.- 7. maj for fag på efterårssemestret.

Studerende der, efter tilmeldingsfristen, ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt studerende der ikke har tilmeldt sig tilstrækkeligt med fag, kan tilmelde sig fag i anden tilmeldingsrunde i perioden 16.- 20. maj.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

Valgfag i forårssemesteret:
Der vil også blive udbudt et begrænset antal valgfag på forårssemesteret. Tilmeldingen til disse fag vil være åben 1.-7. november. Du kan her finde en oversigt over udbudte fag: Liste over valgfag Forår 2017.

AU Summer University
For fag på AU Summer University er tilmeldingsperioden 1. december 2016 - 15. marts 2017. Du kan her læse mere information udbuddet af valgfag på AU Summer University.


Procedure for tilmelding af valgfag 

1. Første tilmeldingsrunde afsluttes 7. maj og 7. november. Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg.

2. Studerende der ikke har fået deres ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, samt hvis studerende ikke har tilmeldt sig på tilstrækkeligt med fag, vil modtage besked om en eventuel anden tilmeldingsrunde, der skal være afsluttet 20. maj og 20. november. Studerende vil kun kunne tilmelde sig fag, hvor der er ledige pladser på efter 1. tilmeldingsrunde.

Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

 

Tilmelding

Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding er godkendt. Din tilmelding vil blive tjekket senest 1 uge efter, at din online tilmelding er registreret.

I tilfælde af for få tilmeldte til enkelte valgfag, kan disse blive aflyst efter fristen, og du vil få mulighed for at tilmelde dig andre fag. De studerende, der bliver ramt af aflyste fag, vil blive kontaktet af Aarhus BSS Study Service.

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du studieadministratoren for bachelorer, som du finder under kontaktoplysninger for Aarhus BSS Studieservice.