Introduktionsmøde for nye Kandidatstuderende

Torsdag den 24. august fra kl. 9.00-11.00 er der introduktion til kandidatuddannelsen på Jura. Der vil blive orienteret om bl.a. valg af fag, regler for til- og afmelding, mulighederne for udlandsophold, procedurekonkurrencer, praktik, elitemodul og masterclass m.v.

11.08.2017 | Dennis Haarup Karlsen

Dato tor 24 aug
Tid 09:00 11:00
Sted Aulaen

Til nye kandidatstuderende på jura!

Introduktion til kandidatuddannelsen på jura afholdes torsdag den 24. august fra kl. 9.00-11.00 i Aulaen og Vandrehallen. Der vil bl.a. blive orienteret om valg af fag, regler for til- og afmelding, klynger, regler for prioritering af tilmeldte studerende ved overtegning af fag, mulighederne for udlandsophold, procedurekonkurrencer, praktik, elitemodul og masterclass m.v.

Alle nye studerende på den juridiske kandidatuddannelse er velkomne. Instituttet byder efter oplæg i Aulaen på kaffe og rundstykker i Vandrehallen, hvor der vil være mulighed for at få udbybet de enkelte emner ved caféborde bemandet med de ansvarlige for de enkelte tilbud.

Venlig hilsen

Jørgen Albæk Jensen

Studieleder.

Studerende
312161 / i40