Oplæg: EU-Domstolens store domme siden sidst

Kommitteret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriet, og kontorchef Jakob Nymann-Lindegren, Udenrigsministeriet, holder oplæg om "EU-Domstolens store domme siden sidst".

24.10.2018 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Dato man 19 nov
Tid 16:00 18:00
Sted AU, Lille Juridisk Auditorium, bygning 1342, lokale 455

Dansk Forening for Europaret har i mange år haft et årligt arrangement i København, hvor udvalgte, vigtige domme fra EU-Domstolen, herunder EU-domme i centrale danske sager siden sidst, gennemgås. Som noget nyt afholdes arrangementet både i København (den 30. oktober 2018) og i Århus (19. november 2018).

Tilmelding til mødet bedes ske skriftligt til foreningens sekretariat v/ advokat Andreas Christensen, Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, Box 191, 2900 Hellerup, på foreningens hjemmeside www.europaret.dk eller på følgende e-mailadresse: europaret@horten.dk

Deltagelse i arrangementet er gratis for studerende.

Bemærk: sidste frist for tilmelding er onsdag den 14. november 2018.

Vi ser frem til at byde jer velkommen.

Studerende
312161 / i40