Det Juridiske Studienævn søger russekretærer og tutorer

24.03.2011

Til Rusintroduktionen 2011 er et antal stillinger ledige enten som russekretærer eller tutorer.

Lidt om de ledige stillinger:

Der søges to russekretærer til planlægning af rusmodtagelsen 2011. Der vil ved ansættelsen af russekretærerne, blive lagt vægt på at ansøgningen er parvis. Russekretærerne har ansvaret for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af rusintroduktionen 2011.

   

   

 • Russekretærernes arbejdsopgaver er i samarbejde med sekretariatet følgende:
 • Ansvarlig for redigering og opdatering af Ruspjecen.
 • Ansvarlig for tilrettelæggelse og afvikling af rusintroduktionen.
 • Ansvarlig for aftaler med eventuelle gæsteforelæsere til rusintroduktionen.
 • Ansvarlig for evaluering af rusintroduktionen.
 • Ansvarlig for genbestilling af hytter til næste semester.
 • Kontaktled mellem tutorer og studienævnssekretariatet.

Endvidere søges et antal tutorer:
Tutorerne skal være med under hele RUS-introduktionen, hvor de forskellige arrangementer afholdes. Herudover skal tutorerne varetage planlægningen af de enkelte holds studiestartsforløb. Som tutor deltager du samtidig i en række møder på universitetet, som bl.a. kan hjælpe dig til at give de nye studerende en god studiestart.

 • Tutorernes opgaver bliver primært at:
 • Lede studiestartsforløbet for de enkelte hold
 • Holde oplæg til enkelte programpunkter
 • Fungere som ordstyrere etc.
 • Få holdet til at fungere godt socialt
 • Tutorerne skal også være de nye studerende behjælpelig med svar på spørgsmål i tilknytning til studiestarten.

Er du interesseret?
Du kan læse mere om de ledige stillinger ved at downloade de vedhæftede pdf filer. Der er ansøgningsfrist for russekretærstillingerne senest mandag den 11. april 2011 kl. 12.00.
For tutor stillingerne er ansøgninsfristen senest tirsdag den 26. april 2011 kl. 12.00.


Download
russekretaer_2011_01.pdf (42 Kb)
tutorer_2011_01.pdf (41 Kb)
312158 / i40