Er din opgave af det pureste guld?

Juridisk Institut udskriver hvert år sammen med Max Sørensens Mindefond prisopgaver i et folkeretligt emne. De bedste opgaver belønnes med en medalje af ægte guld, og din prisopgave kan desuden give et 12-tal i specialet. Læs mere om prisopgaven her.

04.11.2013

Det, at der tales om en guldmedalje, skal tages bogstaveligt. Medaljen er af guld.

Af professor, dr.jur. Jens Hartig Danielsen og institutleder, professor, ph.d. Michael Steinicke

Hvert år udskriver Aarhus Universitet prisopgaver, der består i, at interesserede kan skrive om et bestemt opgaveemne og blive præmieret med en pris, hvis opgaven er særligt god. Besvarelserne bedømmes af universitetet og kan belønnes med enten guldmedalje eller opnå bedømmelsen ”accessit”.

Guldmedaljens forside viser universitetets segl med inskriptionen "Solidum petit in profundis", og bagsiden viser prismodtagerens navn samt året for modtagelsen omgivet af en laurbærkrans. Det, at der tales om en guldmedalje, skal tages bogstaveligt. Medaljen er af guld. Accessit-bedømmelsen præmieres ikke med en medalje, men med et kontant beløb.

Emne, frist og relation til specialet
I år er emnet for prisopgaven: ”De folkeretlige regler om kyststaters rettigheder over kontinentalsoklen – med særligt henblik på rettigheder i Arktis”. Fristen for aflevering af opgaven er fredag den 1. august 2014, kl. 12.00. Læs Aarhus Universitets regler for prisopgaver.

Som prisopgave kan man ikke indlevere en besvarelse, der tidligere har været indleveret til bedømmelse f.eks. som speciale. Men hvis man har fået guldmedalje, kan man konvertere sin besvarelse af prisopgaven til sit speciale og det med karakteren 12.

Ansættelse af dygtige studerende som Max Sørensen Fellows - ansøgningsfrist 1. december 2013
I forlængelse af udskrivningen af prisopgaven kan studerende på Juridisk Institut også søge ansættelse ved Juridisk Institut - de såkaldte Max Sørensen Fellowships.  Ansættelsen kan søges af ældre studerende, og ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket.

Den nye ordning med en kombination af en prisopgave og Max Sørensen Fellowships er en unikmulighed for den ambitiøse studerende.  Man får en faglig og intellektuel udfordring i arbejdet med besvarelsen, og med en ansættelse får man en kontorplads stillet til rådighed og bliver således en del af det faglige miljø på Juridisk Institut.

Læs mere: Max Sørensen Fellowships - ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet
Ansøgningsfrist 1. december 2013

Læs også: Juridisk Institut udskriver prisopgave om rettigheder i blandt andet Arktis

Hvorfor og hvem var professor, dr.jur. Max Sørensen?
Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond bevilligede tidligere i år 6 millioner kroner til Juridisk Institut bl.a. med henblik på at styrke interessen for folkeret blandt de studerende. En del af denne bevilling bruges til finansieringen af Max Sørensen Fellowships i forbindelse med universitetets prisopgaver. Max Sørensen skrev selv som studerende en afhandling om traktaters afslutning, som han modtog guldmedalje for.

Yderligere information om prisopgaverne og fellowships

Jens Hartig Danielsen, professor, dr. jur. , Juridisk Institut
Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
E-mail: jd@jura.au.dk
Tlf.: 8716 5723
Web

Uddannelse
312158 / i40