Mr. Menneskeret gæster Aarhus Universitet

Menneskerettigheder er temaet, når Peer Lorenzen, den danske dommer ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassburg, den 17. marts gæster Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Her vil han holde forelæsning om samspillet mellem Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen.

01.03.2011

Kloge ord og velvalgte eksempler om menneskerettighedssituationen i Europa. Det kan man forvente, når Peer Lorenzen, dansk dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, lægger vejen forbi Aarhus Universitet den 17. marts. Her vil han afholde en forelæsning om samspillet mellem Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen, der begge er store institutioner på menneskerettighedsområdet.

I hans 40 år lange karriere har Peer Lorenzen, udover dommergerningen ved Menneskerettighedsdomstolen, også været Højesteretsdommer, afdelingschef hos Folketingets ombudsmand, samt medlem af Europarådets ekspertkomité for udviklingen af menneskerettighederne og medlem af Flygtningenævnet i Danmark. Hans praktiske erfaring og hans store juridiske ekspertise indenfor statsret og folkeret gør ham værdig til betegnelsen som Danmarks Mr. Menneskeret.

– Peer Lorenzen er i den juridiske superliga. Som dansk dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassburg og Højesteretsdommer tilhører han den absolutte top i den juridiske verden, fortæller Jørgen Albæk Jensen, institutleder på Juridisk Institut ved Aarhus Universitet.

Mange klager til Menneskerettighedsdomstolen

Menneskerettighedsdomstolens hovedopgave er at fungere som klageinstans for Europas borgere, hvis de mener, at staten har forbrudt sig mod deres menneskerettigheder. Hvert år afsiger Menneskerettighedsdomstolen over 1000 domme.

Vil ikke sende asylansøgere til Grækenland

Senest var Menneskerettighedsdomstolen under stor mediebevågenhed, da den afgjorde, at Belgien handlede i strid med menneskerettighedskonventionerne ved at sende en afghansk asylansøger tilbage til Grækenland, fordi asylsystemet i Grækenland i praksis ikke fungerer. Afgørelsen er helt principiel, og sendte chokbølger gennem hele EU. For Menneskerettighedsdomstolen valgte dermed at tilsidesætte Dublin-forordningen, som er en central pille i EU’s asylpolitik.  For Danmarks vedkommende betød det, at alle tilbagesendelser til Grækenland stoppede midlertidigt.

Til Max Sørensens minde

Forelæsningen af Peer Lorenzen bliver afholdt på Aarhus Universitet, og er en mindeforelæsning til ære for Max Sørensen, som var en meget anerkendt jurist og som Peer Lorenzen engageret i folkeretten og dommer ved Menneskerettighedsdomstolen. Max Sørensen var derudover også Danmarks første dommer i EF-domstolen.

Peer Lorenzen vil bruge sin praktiske erfaring og store ekspertise, og foredraget vil derfor tage sit udgangspunkt i konkrete eksempler. Forelæsningen handler om forholdet og afsmitningen mellem EU-domstolen og Menneskerettighedsdomstolen. Med udgangspunkt i domme afsagt ved de to domstole vil han komme ind på, om – og i hvor høj grad – en dom afsagt i den ene institution skal have betydning for afgørelser i den anden. For at følge udviklingen i staternes retspraksis  tager Menneskerettighedsdomstolens afgørelser hensyn til de nutidige forhold. Domstolen fortolker derfor ikke altid ud fra ordlyden, i stedet anvender den en dynamisk fortolkning. Den danske menneskerettighedsdommer tager dette emne op, og spørger, hvor langt internationale domstole bør gå, når de fortolker dynamisk.

Aarhus Universitet står Peer Lorenzen nær. I 1969 blev han juridisk kandidat fra Juridisk Institut, og i 2009 blev han udnævnt til æresdoktor ved Aarhus Universitet .

 

Yderligere information om arrangementet:

  • Forelæsningen er torsdag d. 17. marts 2011, kl. 12.15-13.00 i Søauditorium  1, bygn. 1250, Bartholins Allé 3, 8000 Århus C
  • Forelæsningen bliver afholdt i samarbejde med Max Sørensens Mindefond og Juridisk Institut.
  • Forelæsningens tema er: ”Dialog mellem dommere. EU-Domstolen og Menneskerettighedsdomstolen: To aktører på menneskerettighedsområdet”.
  • Arrangementet er gratis og alle er velkomne. Der er efterfølgende reception i auditoriets forhal kl. 13-14
312158 / i40