Vil du have dit speciale udgivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS)?

Der uddeles hvert år en pris for årets bedste skatteretlige afhandling, som derefter bliver bragt som særtillæg i Tfs. Deadline for indlevering af afhandling er 1. november 2012.

16.10.2012 | Didde Trolle Pedersen

Er det din afhandling der skal udgives i Tidsskrift for Skatter og Afgifter (TfS)??

- Så skal den indleveres senest 1. november til Magnus Informatik på redaktion@magnus.dk.

Har du netop afsluttet din uddannelse med et flot resultat, eller er du bekendt med en,
der har, opfordrer vi dig til at sende afhandlingen til os senest torsdag d. 1/11 2012.

Afhandlingen vil blive nøje udvalgt af vores redaktionskomité og skal som minimum have
opnået karakteren 10 for at komme i betragtning.

Offentliggørelse af en afhandling om året i TfS

Magnus Informatik offentliggør ´en skatteretlig afhandling (kandidat eller master) om året i TfS.

Sidste gang udgav vi kandidatafhandlingen “En internretlig fortolkning af begrebet retmæssig ejer –
med fokus på det interne hjemmelsgrundlag” af Marie Bjerre Simonsen, cand.merc.jur. og stud.jur., Aalborg Universitet.

Redaktionskomitéen udvælger den bedst egnede afhandling hvert år til offentliggørelse i TfS. Dette gøres ud fra kriterier som aktualitet, relevans, faglighed, originalitet mv.

I tilfælde af at retsgrundlaget/praksis har ændret sig, siden afhandlingen blev skrevet, vil der blive mulighed for at føre det ajour.

Vinderen får altid overrakt en buket blomster ved den årlige Magnus Pris-uddeling, som finder sted torsdag d. 10. januar.

Vi glæder os til at modtage din afhandling!

Studerende
312158 / i40