Bachelorprojekt

Bachelorprojekt ordinær eksamen afholdes i august-september. Omprøven afholdes i juni måned. 

Bachelorprojekt efteråret 2018

Titlerne til emnerne på bachelorprojektet i efteråret 2018 er:

Familie- og arveret: ”Særeje når aktiver erhverves gennem gavesalg - ægtefællelovens regler”

Folkeret og EU-ret: ”Fri bevægelighed”

Forvaltningsret: ”Anstaltsforhold”

Kriminologi: “Konfliktråd”

Statsforfatningsret: ”Forsamlingsfrihed”

Strafferet: "Konfiskation (Udbyttekonfiskation)"

Bachelorprojektet afvikles i efterårssemesteret 2018 efter nedenstående plan. Yderligere information om bachelorprojektet kan findes i kursuskataloget.

  • Fredag den 1. juni offentliggøres de overordnede emnetitler her på siden. Det er desværre ikke teknisk muligt at åbne for efterårets Blackboardsider før primo juni, men så snart bachelorprojektets side er tilgængelig, vil al information også være at finde der.
  • Onsdag den 1. august offentliggøres den fulde beskrivelse af emnerne på Blackboard.
  • Mandag den 6. august er frist for prioritering af emner.
  • Torsdag den 9. august kan du se på din selvbetjening, hvilket emne, du har fået. Der er deltagerbegrænsning på emnerne, så ved overtegning har studerende, der skriver i grupper, forrang.
  • Den 10. august – 16. august er der kollektiv vejledning for hvert emne. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
    Ved den kollektive vejledning aftales tidspunktet for individuel vejledning.
  • Den 15. august – 20. august afholder biblioteket kurser i informationssøgning. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
  • Mandag den 1. oktober er frist for aflevering af bachelorprojektet. Projektet skal afleveres elektronisk via Wiseflow.
  • Bedømmelsen bliver indgivet senest 12. november.

 

Reeksamen juni 2019

Al information om reeksamen kan findes på Blackboard.

Vejledning til bachelorprojektet

Vejledning til hvordan du skriver en god bacheloropgave - her kan du finde gode råd, samt blive opmærksom på nogle af de faldgruber, som der er i forbindelse med at skrive bacheloropgave.

1423543 / i40