Speciale

Regler for specialet

Du skal skrive dit speciale på sidste semester af kandidatuddannelsen, med mindre du har fået dispensation til andet, eller du ikke følger det normerede studieforløb.

Automatisk tilmelding

Du vil automatisk blive registreret til specialet ved indgangen til dit 4. semester (forårssemestret) med frist for aflevering af dit speciale den 1. juni. Hvis du ikke har indsendt aftalen om vejledning inden indgangen til dit 4. semester, vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen Aftale om specialevejledning. 

Frist for indsendelse af webformular

Fristen for at indsende webformularen om specialevejledning er den 10. november for studerende som skriver speciale i forårssemsteret.

Hvis du ikke følger det normerede studieforløb og automatisk tilmeldes specialet i efterårssemestret, har du deadline for indsendelse af webformularen den 10. maj med afleveringsfrist for specialet den 1. januar.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder Den ændrede opgaveformulering skal godkendes af din vejleder. Der er en frist på 3 måneder til at genindlevere specialet. Fristen går automatisk i gang den dag, du skulle have afleveret dit speciale. Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, er der brugt endnu et eksamensforsøg.  

Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder. Den ændrede opgaveformulering skal godkendes af din(e) vejleder(e). Der er en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at genindlevere specialet. 

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale 

Specialet skal bestås med mindst karakteren 02. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder, der skal godkendes af din vejleder. Der er en frist på 3 måneder til at genindlevere specialet. Fristen går automatisk i gang 1 md. efter fristen for aflevering af specialet. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Specialeskrivningskurser

Juridisk Institut afholder løbende kurser om specialeskrivning og informationssøgning.

Læs mere under Redskabsfag

Du kan her finde artiklen om "Retsdogmatisk forskning i praksis", hvor du kan få hjælp til arbejdet med at skrive en videnskabelig opgave.