Aflevering

Når du er klar til at aflevere dit speciale, skal du gøre følgende:

  1. Senest i forbindelse med afleveringen skal du, via selvbetjeningen, angive endelig titel på dansk og engelsk. Dette tilføjes på aktiviteten speciale. Du kan finde en vejledning til at gøre dette her.
    (Titlerne skal bruges i forbindelse med udstedelse af eksamensbevis, og det er derfor meget vigtigt at dette gøres korrekt).

  2. Du skal aflevere dit speciale i WISEflow - du bliver tilmeldt i flowet i god tid før afleveringsfristen. (Du vil modtage en notifikation fra WISEflow når du er tilmeldt) - Bemærk at du ikke kan trække din besvarelse tilbage i Wiseflow, når du først har afleveret.

  3. Du skal indsende dit speciale i én PDF fil via mail til adressen: speciale.law@au.dk med:
    • Studienummer og navn i mailens emnefelt og
    • oplysning i selve mailen om, hvorvidt specialet MÅ offentliggøres eller specialet IKKE må offentliggøres

Dit speciale er ikke afleveret, før du har afleveret jf. alle ovenstående trin.
Såfremt de afleverede specialer ikke stemmer overens, vil det være den udgave, der er afleveret i WISEflow, der anses som gældende.

Afleveringsfristen efterårssemesteret 2017 er 2. januar 2018 kl. 14.

Efter bedømmelse arkiveres det elektroniske speciale på Biblioteket på Bartholins Allé. De specialer, der må offentliggøres, kan læses på bibliotekets hjemmeside.

 

 

315158 / i40