Bedømmelse

Frist for bedømmelse

Dit speciale vil normalt være bedømt senest 6 uger efter aflevering.

Bedømmelsen vil fremgå af karakterlisten på din selvbetjening.

 

Har du fået 12 for dit speciale?

Er du opmærksom på, at du har mulighed for at søge om at få dit speciale optaget i Retsvidenskabeligt Tidsskrift - i daglig tale kaldet Rettid? 
Rettid er et elektronisk tidsskrift, der findes på juras hjemmeside på adressen
http://law.au.dk/forskning/rettid/. Rettid har adskillige abonnenter, herunder advokatfirmaer, domstole og ministerier, og publicerer bl.a. specialeafhandlinger skrevet af studerende ved Aarhus Universitet.

Hvis dette har vakt din interesse, kan du fremsende dit speciale pr. mail i Word-format med indholdsfortegnelse genereret efter overskrifterne og sammen med et lille referat. Du bedes oplyse, hvem der har været din vejleder. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Inger Krog på telefonnr. 87165249 eller email: ik@law.au.dk

 

Prisopgaver

Aarhus Universitet udskriver årligt prisopgaver, som i medfør af studieordningen kan overføres som speciale, hvis man vinder guld- eller sølvmedalje, hvis man ønsker dette.

En guldmedaljeafhandling overføres til eksamensbeviset med karakteren 12 uden videre diskussion og uanset hvilken længde, den måtte have. Det betyder, at den studerende kan skrive alle de sider, man har brug for.
Hvis opgaven får sølv, kan den også overføres som speciale, men i dette tilfælde skal den til bedømmelse, og så skal man kunne finde 60 sider, der kan bedømmes særskilt, da der her skal ske en sammenligning med specialer i øvrigt.

315159 / i40