Specialevejledning

Inden du skal starte dit speciale, skal du udfylde webformular om specialevejledning. Når du udfylder webformularen, er det vigtigt at du bruger din AU-mail (studienummer@post.au.dk). Når du har indsendt formularen, vil der blive sendt en kopi til din AU-mail.

Før du udfylder og indsender blanketten, kan du med fordel have drøftet emnet for dit projekt og en foreløbig arbejds-problemformulering med en mulig vejleder.

Husk at du skal indsende webformularen senest den 5. november hvis du skal skrive i forårssemesteret og senest den 5. maj hvis du skal skrive i efterårssemesteret.
Hvis du skal skrive dit speciale på dit tredje semester skal du, ud over at udfylde webformularen, ligeledes sende en mail til Tina Aronro (tina@au.dk) med besked om at du ønsker at blive tilmeldt specialet på dit tredje semester.

Der vil primo december blive lagt en meddelse ud i specialegruppen på Blackboard om hvilken vejleder du er blevet tildelt, hvis du skal skrive i forårssemesteret. Hvis du skal skrive i efterårssemesteret vil listen blive offentliggjort medio juni.

Da Juridisk Institut er forpligtet til at sikre alle kompetent vejledning indenfor det emne, der skrives speciale i, kan den potentielle vejleder dog ikke garantere, at vedkommende vil blive vejleder på projektet. Der er fra instituttets side nødt til at være et vist frirum for at kunne sikre alle den fagnære vejledning, de har behov for, hvorfor sådanne garantier ikke kan udstedes. Instituttet gør dog alt for, at alle studerende så vidt muligt kan få opfyldt deres ønsker.

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.

1426721 / i40