Specialevejledning

Inden du skal starte dit speciale, skal du udfylde webformular om specialevejledning. Når du har indsendt formularen, vil der blive sendt en kopi til den oplyste e-mail adresse.

Før du udfylder og indsender blanketten, kan du med fordel have drøftet emnet for dit projekt og en foreløbig arbejds-problemformulering med en mulig vejleder.

Husk at du skal indsende webformularen senest den 5. november hvis du skal skrive i forårssemesteret og senest den 5. maj hvis du skal skrive i efterårssemesteret.
Hvis du skal skrive dit speciale på dit tredje semester skal du, ud over at udfylde webformularen, ligeledes sende en mail til Tina Aronro (tina@au.dk) med besked om at du ønsker at blive tilmeldt specialet på dit tredje semester.

Du vil modtage besked om hvilken vejleder du er blevet tildelt primo december hvis du skal skrive i forårssemesteret og medio juni hvis du skal skrive i efterårssemesteret.

Da Juridisk Institut er forpligtet til at sikre alle kompetent vejledning indenfor det emne, der skrives speciale i, kan den potentielle vejleder dog ikke garantere, at vedkommende vil blive vejleder på projektet. Vi er fra instituttets side nødt til at have et vist frirum for at kunne sikre alle den fagnære vejledning, de har behov for, hvorfor sådanne garantier ikke kan udstedes. Vi gør dog alt for, at alle så vidt muligt kan få opfyldt deres ønsker.

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.

1426721 / i40