Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Eksamensplaner

Eksamensplaner

Bacheloruddannelsen

1. år

Familie- og arveret - skriftlig eksamen
15 ECTS, eksamen primo januar
Omprøve i februar og august

Statsforfatningsret - mundtlig eksamen
15 ECTS, eksamen i januar
Omprøve i februar og august

Dele af formueret - skriftlig eksamen
25 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Retshistorie - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

2. år

Strafferet og straffeproces - skriftlig eksamen
20 ECTS, eksamen ultimo januar
Omprøve i februar og august (den ekstra omprøve i august udbydes for sidste gang i august 2018)

Retslære - 48 timers hjemmeopgave
5 ECTS, eksamen i december/januar
Omprøve i februar og maj/juni

24 timers hjemmeopgave
5 ECTS, eksamen i december
Omprøve i februar og august

Forvaltningsret - skriftlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Forvaltningsret - mundtlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Folke- og EU-ret - mundtlig eksamen
10 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

3. år

Bachelorprojekt - skriftlig hjemmeopgave
10 ECTS, aflevering er primo oktober
Omprøve efter 6. semester i juni året efter

Formuerettens almindelige principper - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i januar
Omprøve i februar

Obligationsretlige valgfag - skriftlig eksamen
10 ECTS, eksamen i januar
Omprøve i februar

Retssociologi - skriftlig eksamen
5 ECTS, eksamen i december
Omprøve i februar og maj/juni

Udvidet formueret 1 - skriftlig eksamen
15 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

Udvidet formueret 2 - skriftlig eksamen
15 ECTS, eksamen i maj/juni
Omprøve i august og december/januar

 

Kandidatuddannelsen

Eksamen i kursusfag på kandidatuddannelsen udbydes i umiddelbar forlængelse af, at undervisningen har været afholdt. Gennemføres undervisningen i efterårssemestret udbydes den ordinære eksamen således i december/januar med reeksamen i februar. Gennemføres undervisningen i forårssemestret udbydes den ordinære eksamen i maj/juni med reeksamen i august. 

Hvis et fag udbydes igen inden for de kommende to semestre, må den studerendes tredje eksamensforsøg afvikles i forbindelse med den medfølgende ordinære eksamen eller omprøve.

Såfremt et fag ikke udbydes igen de kommende to semestre udbydes endnu en omeksamen i den efterfølgende eksamenstermin (eventuelt i forbindelse med den ordinære eksamenstermin), herefter vil den studerendes mulighed for at gå til eksamen tre gange i faget være udtømt.

Studienævnet kan kun under ganske særlige forhold give tilladelse til oprette en ekstraordinær (om)eksamen.

315026 / i40