Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Eksamenstilmelding og afmelding

Eksamenstilmelding og afmelding

Du bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i alle fag, som du har været undervisningstilmeldt i.

Det er vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Dette kan du gøre i følgende perioder:

  • Sommereksamen i perioden 15. marts - 16. marts. 
  • Vintereksamen i perioden 14. september – 16. september.

Alle tilmeldinger og afmeldinger til eksamen skal ske fra din selvbetjeningsside.

Framelding af eksamen

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen. Hvis eksamen løber over flere dage, regnes fristen fra 1. eksamensdag.

Bemærk at en framelding af din eksamen ikke er det samme som at få slettet kursusfaget fra dit studieprogram. Se mere om dette på siden om undervisningstilmelding for kandidatfag.

I forbindelse med vintereksamensterminen kan afmelding af reeksamen ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen i vinterterminen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Der henvises i øvrigt til AU's regelsamling vedr. eksamen.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamen på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. 

Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

Her kan du læse mere om tilmelding til reeksamen og sygeeksamen

315025 / i40