Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Omprøve og sygeeksamen

Omprøve og sygeeksamen

Omprøver på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt reeksamen.

Tilmeldingsperioden for tilmelding til reeksamen er 6. - 8. februar for vintereksamenstermin.

Tilmeldinger finder sted via selvbetjeningen.

Bemærk at afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

 

Anden eksamens- og eller bedømmelsesform

Syge- eller omprøver efter ikke-obligatoriske kursusfag med skriftlig eksamen kan have en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens § 18, stk. 3, jf. § 4, stk. 3 og § 6.

En eventuel anden eksamens- eller prøveform skal være offentliggjort senest den 10. august/10. februar, dog senest 10 dage før eksamen. Eksamensformen offentliggøres på Blackboard.