Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Omprøve og sygeeksamen

Omprøve og sygeeksamen

Omprøver på bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt reeksamen.

Tilmeldingsperioden for tilmelding til reeksamen er 6. - 8. februar for vintereksamenstermin.

 

Vinterreeksamen 2018
OBS: Det er grundet systemopdateringer ikke muligt at komme på STADS den 7. februar i tidsrummet kl. 15-21.

Tilmeldinger finder sted via selvbetjeningen.

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til  annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten 'Annullering af eksamen på grund af sygdom', der hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.   

Anden eksamens- og eller bedømmelsesform

Syge- eller omprøver efter ikke-obligatoriske kursusfag med skriftlig eksamen kan have en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens § 18, stk. 3, jf. § 4, stk. 3 og § 6.

En eventuel anden eksamens- eller prøveform skal være offentliggjort senest den 10. august/10. februar, dog senest 10 dage før eksamen. Eksamensformen offentliggøres på Blackboard.

315030 / i40