Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Plagieringkontrolsystemet URKUND

Plagieringkontrolsystemet URKUND

Beskrivelse
URKUND er et licenseret system til plagieringkontrol af studerendes opgaver og eksaminer, tilgængeligt for alle undervisere på Aarhus University.

Der findes på Aarhus Universitet pt. forskellige måder at anvende URKUND på. En måde er via aflevering i BlackBoard. En anden er en mail-baseret indgang, hvor man som studerende afleverer opgaver til sin underviser gennem dennes personlige URKUND-email eller hvor en underviser selv kører en plagieringskontrol på afleverede opgaver.

Bemærk også at alle opgaver som afleveres via digital eksamen - WISEflow - automatisk bliver plagieringskontrolleret og URKUND rapporten er indarbejdet og tilgængelig for bedømmerene via WISEflow- løsningen.

Integration til Digital Eksamen er planlagt til efteråret 2016/foråret 2017.  

Systemet blev udviklet i 2000 som et samarbejde med Pedagogiska Institutionen (Department of Education) ved Uppsala Universitet i Sverige. Det bliver brugt på universiteter i hele Europa og er webbaseret. Det kontrollerer afleverede dokumenter i tre centrale kilder - internettet, forlagsmateriale og URKUNDs eget arkiv.

Undgå plagiering
Stopplagiat.nu er en webtutorial for studerende om plagiering lavet i samarbejde mellem de største danske forskningsbiblioteker og undervisere fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

StopPlagiat Nu: www.stopplagiat.nu

Kom sikkert gennem eksamen: Guide for studerende om eksamenssnyd (udarbejdet af Uddannelsesjura, UJ , på Aarhus Universitet)

Se meget mere om at undgå snyd til eksamen: www.snyd.au.dk 
Se også en samling af links til mere om emnet: http://library.au.dk/studerende/plagiering/ 

425146 / i40