Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Reeksamen og sygeeksamen

Reeksamen og sygeeksamen

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt reeksamen.

Hvis du overvejer at deltage i en reeksamen på et senere tidspunkt i dit studieforløb, skal du være opmærksom på din maksimale studietid og dit studieaktivitetskrav.

Det er altid en god idé at kontakte studievejledningen i forbindelse med ændringer i dit studieprogram.

Der er forskellige frister for tilmelding til reeksamen. Du kan læse mere nedenfor.

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Tilmeldingsperioden for tilmelding til reeksamen er:

  • 18. januar til 7. februar for vintereksamensterminen - du kan først tilmelde dig, når du kan se dit eksamensresultat på enten Studietidslinjen eller Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.

  • 1. juni - 8. juli for sommereksamensterminen

Tilmelding skal ske via din selvbetjening.

 

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eller en reeksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Tilmeldingsperioden for tilmelding til reeksamen i et senere semester:

14. - 16. september for vintereksamensterminen
28. marts for sommereksamensterminen

Hvis du er bachelorstuderende skal tilmeldingen ske via din selvbetjening.

Hvis du er kandidatstuderende skal du kontakte Tina Aronro: tina@au.dk

Anden eksamens- og eller bedømmelsesform

Syge- eller omprøver efter ikke-obligatoriske kursusfag med skriftlig eksamen kan have en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve, jf. eksamensbekendtgørelsens § 18, stk. 3, jf. § 4, stk. 3 og § 6.

En eventuel anden eksamens- eller prøveform skal være offentliggjort senest den 10. august/10. februar, dog senest 10 dage før eksamen. Eksamensformen offentliggøres på Blackboard.

315030 / i40