Dimission

Dimission
Dimissionen afholdes for kandidatstuderende, der har afsluttet jurastudiet forud for dimissionen eller lige op til. Dimission er et uofficielt tilbud til de studerende om en traditionel afslutning på studiet i selskab med familie og venner. Under dimissionen får hver dimittend overrakt et diplom og skriver under på juristløftet, det er således ikke et krav at den studerende er gjort bekendt med alle eksamensresultater forud for dimissionen. Efter dimissionen afholdes der reception med drikkevarer ad libitum og kransekage. Dimissionen afholdes af Jurrådet i samarbejde med Juridisk Institut.  

Dato for dimission:
Vinterdimission: sidste torsdag i januar måned.
Sommerdimission: sidste torsdag i juni måned.

Sommerdimission 2019, d. 27. juni

Program for dagen:
Dimission: kl. 14:00 – Aula og Vandrehallen

  • Jurrådet byder velkommen
  • Fællessang
  • Velkomst ved instituttet  
  • Dimittendtale
  • Tale ved ekstern taler
  • Tale ved intern taler
  • Dimittenderne aflægger deres juristløfte
  • Fællessang
  • Afslutning og fællesfoto af alle dimittender

Reception: ca. kl. 16:30 – Vandrehallen og Antikmuseet

Live transmission
Da sommerdimissionen afholdes for mere end 150 dimittender, vil der ikke være plads i Aula til alle gæster, hvorfor dimissionen transmitteres live fra Aula, hvor selve dimissionen afvikles, og afspilles i Vandrehallen. Dvs. de gæster som kommer i besiddelse af en billet til Vandrehallen vil sidde i Vandrehallen og se dimissionen på storskærm transmitteret live fra Aula.  

Billetsalget: 
Billetterne sælges i to omgange. I første omgang vil det være muligt for alle dimittender at købe én dimittendbillet samt én gæstebillet til Aula og én gæstebillet til Vandrehallen. => Denne fordeling skyldes at Aula ikke kan rumme alle gæster på grund af det høje antal dimitterende. Med denne fordeling sikres alle dimittender, at de har én gæst med plads i Aula, som kan tage billeder af dimittenden under dimissionen. I anden omgang vil der blive solgt eventuelt overskydende billetter.

Første omgang af billetsalget foregår d. 3.-4. og d. 6.-7. juni fra kl. 10-12. Dette billetsalg foregår fysisk i samfundsfaglig kantine, hvor det er muligt at betale med Dankort, kontanter og Mobilepay

Anden omgang af billetsalget foregår fra d. 10. juni kl. 09:00 til d. 14. juni kl. 21:00. Dette billetsalg foregår over Billetto, hvor de overskydende billetter sælges efter først til mølle-princippet.

OBS: Som følge af de mange dimittender, bliver vi nødt til at fordele receptionen i hhv. Vandrehallen og Antikmuseet. Når der købes billetter vælger man, således også hvor man ønsker at være til receptionen. Det er muligt at opholde sig uden døre ved begge lokationer. Disse billetter uddeles efter først til mølle-princippet, da det er begrænset, hvor mange der kan være i Vandrehallen. 

OBS: Det er tilladt at bytte billetter internt, men ikke tilladt at købe hinandens billetter. Pga. brandreglementet skal individer i alle aldre have billet. Ved billetsalget beder vi om fulde navn til diplomet, en mail-adresse til at kontakte jer ved evt. spørgsmål samt en adresse, hvortil vi kan sende dimissionsbilledet. I bliver desuden bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, således at vi under dimissionen kan tage billeder af jer ved diplomoverrækkelsen. 

OBS: Billetter kan ikke refunderes.

Pris:
Dimittendbilletter: 100,00kr.
Gæstebilletter: 150,00kr.

Ved evt. spørgsmål kan Jurrådet kontaktes på: jurraadet@gmail.com

1421921 / i40