Praktikophold

Praktikophold

På kandidatuddannelsen er der mulighed for at tage på praktikophold i Danmark og udlandet.

Kravene til et praktikophold er beskrevet på siden Krav til praktikken.

På siden Før praktikopholdet kan du læse om, hvilke procedurer du skal følge inden du skal i praktik.

Siden Efter Praktikopholdet indeholder information om, hvad du skal gøre for, at få din praktik endeligt godkendt samt hvilke krav der er til formalia.