Du er her: AU » Studerende » Studieportaler » Studieportaler » Jura » Undervisning og Eksamen » Eksamen  » Karakterer og bedømmelse » Beregning af gennemsnit

Beregning af gennemsnit

Gennemsnittet for din uddannelse beregnes som et såkaldt vægtet gennemsnit.
Det vægtede gennemsnit er gennemsnittet af dine karakterer i forhold til karakterernes ECTS-vægtning.

For at udregne det vægtede gennemsnit for din uddannelse eller dele af din uddannelse, skal du først gange hver enkelt karakter for den periode, som du ønsker at beregne gennemsnittet for, med det antal ECTS-point som det enkelte fag er normeret til. Derefter skal du lægge alle resultaterne sammen og dividere med det antal ECTS?point, som perioden er normeret til.

Eksempel på beregning af vægtet gennemsnit  for 1. år af bacheloruddannelsen:

 

Statsret

15 ECTS

Karakteren 10

Vægt 150

Familie/arveret

15 ECTS

Karakteren 02

Vægt 30

Dele af formueret

20 ECTS

Karakteren 4

Vægt 80

Resthistorie/Retten i samfundet

10 ECTS

Karakteren 7

Vægt 70

 

  • Vægt i alt: 150+30+80+70 = 330

  • ECTS-point i perioden: 15+15+20+10 = 60

  • Vægtet gennemsnit: 330/60 = 5,5

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 15.08.2014

Akkrediteringer

Hvad er School of Business and Social Sciences?

School of Business and Social Sciences er en bred business school og et af fire hovedområder ved Aarhus Universitet.

Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er School of Business and Social Sciences en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Her finder du School of Business and Social Sciences

Vis detaljeret kort

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk