Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Politik for lyd- og billedoptagelse af undervisningen

Politik for lyd- og billedoptagelse af undervisningen

Det er instituttets politik, at lyd- og billedoptagelse af undervisning kræver samtykke fra underviseren. I forbindelse med såvel forelæsninger som holdundervisning skal også de andre studerende være indforståede med optagelsen. Det gælder også, når studerende optager undervisningen til deres eget brug. En offentliggørelse af lyd- eller billedoptagelser af undervisningen forudsætter foruden samtykke til optagelse også samtykke til offentliggørelse fra såvel underviser som andre studerende. Det samme gælder for streaming af undervisning.

Manglende samtykke kan indebære en overtrædelse af persondataretlige og ophavsretlige regler.

Der må ikke ske usaglig forskelsbehandling af de studerende, når underviseren beslutter, om vedkommende vil afgive samtykke til optagelse. Det bemærkes, at en saglig grund til at forskelsbehandle er hensynet til, at studerende med funktionsnedsættelse/handicap får udbytte af undervisningen på lige fod med de øvrige studerende.

 

Vedtaget af ledelsen på Juridisk Institut den 21. marts 2018

1443096 / i40