Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Studieordninger og bekendtgørelser

Studieordninger og bekendtgørelser

Der findes en række love og bekendtgørelser samt regler fastsat af universitetet selv, der regulerer uddannelserne ved Aarhus Universitet. Reglerne for den enkelte uddannelse fastsættes i uddannelsens studieordning. Du har som studerende selv ansvar for at holde dig orienteret om de regler, der gælder for din uddannelse. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde dig orienteret om nye regler og ændringer i din studieordning. 

Progression og arbejdsbyrde på jurastudiet

Læs om progressionen og arbejdsbyrden på jurastudiet 

 

Herunder finder du studieordninger for bachelor- og kandidatuddannelsen i jura 

Studieordninger for bacheloruddannelsen i jura


Studieordninger for kandidatuddannelsen i jura


Studieordningsændringer

315083 / i40