Kemisk projektarbejde

Eksamensterminer:

Sommer: Aflevering senest den sidste dag i eksamensperioden i juni med bedømmelse inden udgangen af august. (juli betragtes som ferieperiode)

Vinter: Aflevering senest den sidste dag i eksamensperioden i januar med bedømmelse inden udgangen af februar.

Projektet afleveres i DE (Digital Eksamens modulet), https://eksamen.au.dk/

Som udgangspunkt skal et Kemisk Projektarbejde (5,10,15,20 ECTS) afvikles i løbet af et semester, men der kan med faglig begrundelse gives dispensation til at afvikle det over to semestre.

Der er ingen krav til antal sider for projektet. Dette aftales med vejleder.

1430203 / i40