Bachelorprojekt

Bachelorprojekt

  • Næste aflevering er torsdag d. 15.06.2017 kl. 12:00.
  • Afleveres via Digial Eksamen (DE)
  • Vejledning
  • Der skal ikke afleveres et eksemplar i papir.
  • Afleverer du ikke d. 15.06.2017, og ønsker du at gå til reeksamen det har deadline d. 15.08.2017 kl. 12:00, skal du hurtigst muligt skrive til plougmann@au.dk. Så tilmelder jeg dig reeksamen. Husk at opgive navn og studienumer (starter med årstal)
365967 / i40