Søg midler hos Siemensfonden

Studerende kan nu søge midler hos Siemensfonden med tildeling i 2019. Fonden støtter principielt alle typer projekter inden for det naturvidenskabelige område, men har især fokus på ansøgninger inden for de elektrotekniske discipliner.

01.10.2018 | Christian Haaber Rasch

Ansøgninger skal indsendes senest 21. november 2018. Foto: Siemensfonden

Siemensfonden foretrækker følgende typer ansøgninger:

  • Bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 30.000 kr. kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis specielt udstyr eller udgifter til specielle målinger.
  • Ansøgninger fra institutter til specielt apparatur, som kan komme flere afgangsprojekter til gode (ej standardlaboratorieudstyr, som det kan forventes at instituttet bør besidde).
  • Støtte til rejser som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter. Generelle studierejser støttes principielt ikke.
  • Aktiviteter som er med til at øge interessen for teknologi både alment og især i forhold til børn og unge.

Dette skema skal udfyldes til hver ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde navn og hvilken særlig effekt, det ansøgte beløb får på det færdige projekt, og sendes til Maria E. Arup Hovmand (meah@au.dk) senest d. 21. november 2018.

Herefter vil dekanatet foretage en prioritering og indsende ca. fem ansøgninger til Siemensfonden. Fondens bestyrelse mødes i januar 2019 for at gennemgå alle ansøgninger og tage beslutning om tildeling af årets midler, hvorefter ansøgerne vil modtage svar.  

Siemensfonden blev indstiftet i 1964 og er en uafhængig fond, som hvert år modtager sine midler fra Siemens A/S. Fondens midler uddeles af en uafhængig bestyrelse til forsknings- og uddannelsesprojekter inden for det naturvidenskabelige område.

Du kan læse mere om Siemensfonden her.

Studerende
1431577 / i40