Skabe på Kemi

Det er nu muligt igen at leje et skab på Kemi, hvilket foregår gennem TKM. Skabene er placeret i bygning 1514, 1. sal bag Aud I. og udlejes udelukkende for et helt undervisningsår af gangen. Helt præcist gælder det for perioden 15.09.2016 - 31.05.2017.

Prisen for leje af skab er 100,- og udover det, vil der være et depositum på 200,- som udbetales ved tilbagelevering af nøgle.

For at leje et skab skal linket herunder benyttes, og udlevering af nøgle sker ved fremvisning af kvittering for betaling: Link til webshop

Det er muligt at få udleveret en nøgle ved at skrive til tutor@tkmau.dk for at aftale et tidspunkt for at mødes.

Det understreges, at returneres nøglen ikke rettidigt til TKM, vil depositum blive tilbageholdt for at dække udgifter forbundet hermed. Opbevaring og brug af skabe sker på eget ansvar.
Ansvaret for rettidig returnering af nøgle påhviler alene lejer.

Har du spørgsmål til udlejning af skabe eller udlevering/indlevering af nøgle kan vi kontaktes her.

408993 / i40