Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Kemi Studiestart Ny bachelorstuderende Nyttig viden for nye studerende

Nyttig viden for nye studerende

Som ny studerende på Science and Technology bliver du introduceret for meget ny viden og mange nye informationer. Det meste kommer i introdagene og når undervisningen starter, så lige nu er det bare vigtigt, at du ved, hvor og hvornår du skal møde den første introdag. Det kan du se under 'Introdage og hyttetur' i menuen, når programmerne er offentliggjort.

Alligevel er det en god idé at forberede dig lidt på dit kommende studie og studieliv. Om ikke andet, så for at få stillet din egen nysgerrighed. Derfor har vi herunder samlet nyttig viden for nye studerende.

Gode råd fra din studievejleder - Kom godt i gang med studiet

Du er sikkert spændt på alt det nye, der venter dig, og glæder dig til at starte på din uddannelse.

På siden 'De første uger på studiet' under 'Studievejledning' i menuen har vi samlet en masse forskellige tips, film og værktøjer, der forhåbentlig vil gøre din opstart lettere. Vi håber, at det er nyttigt, og at du vil vende tilbage til siden, også efter du er begyndt på studiet.

Du finder siden under 'Studievejledning' > 'De første uger på studiet' i menuen.  

Vigtige IT-links

  • mit.au.dk/Selvbetjeningen er til studieselvbetjening. Det er det allerførste sted, du bliver oprettet som kommende studerende på Aarhus Universitet, da det er her, du bekræfter din studieplads. Hvert halve år skal du selv tilmelde dig kurser og eksamener via Selvbetjeningen, og du kan også bestille eksamensudskrifter og studiekort og gå på STADS (se mere herunder).

  • mitstudie.au.dk er indgangen til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, studieportal, studieordning, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende.

  • Blackboard er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning.

  • studerende.au.dk er din studieportal (du er her lige nu!), hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.

  • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, søge orlov m.m.. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen. Se guide om brug af STADS.

  • Kursuskataloget er et katalog over alle AU's kurser, hvor du i kursusbeskrivelserne kan læse om det faglige indhold, eksamensformer osv. for dine kurser.

Undervisning og eksamen

Indholdet i alle kurser på Science and Technology er beskrevet i Kursuskataloget. Her finder du blandt andet information om kursernes indhold, undervisnings- og eksamensform og underviserne. I Kursuskataloget kan du også se, hvilke materialer, der undervises efter på de enkelte kurser. Bøger, kompendier m.v. kan købes i Stakbogladen.

Når kursernes skema er offentliggjort, kan du se dit personlige skema på mitstudie.au.dk.

Du har mulighed for at se skemaet for alle kurser og hold i menuen under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema'.

Når eksamensplanerne er på plads, kan de ses under 'Eksamen' > 'Eksamensplan'.

Studiekort

I forbindelse med studiestart er det vigtigt, at du får et studiekort. 

Du kan først få et studiekort, når du er indskrevet som studerende ved AU, og dermed har fået tildelt et personligt studienummer. Indskrivning af studerende foregår løbende efter optagelsen frem til studiestart.

Dit studiekort er din identifikation, når du færdes på universitetet og fungerer som et nøglekort, der giver adgang til AU-bygninger uden for de normale åbningstider.

Læs her om, hvordan du finder dit studienummer, hvordan du får dit studiekort, og hvem du kan kontakte ved problemer eller spørgsmål.

Tjek din AU-mail

Det er meget vigtigt, at du ofte tjekker din AU-mail (studienummer@post.au.dk).

Al skriftlig information mellem AU og dig som studerende foregå til/fra din AU-mail.

Andre mailservere, som eksempelvis gmail, hotmail, firmamails og lign. må ikke anvendes.

Du kan logge ind på din AU-mail via mitstudie.au.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til studiestarten skal du kontakte din tutorforening, som du finder under 'Information fra tutorerne' i menuen, eller du kan sende en mail til fakultetets studiestartskoordinatorer på studiestart.st@au.dk.

Hvis du har spørgsmål til dit studie om eksempelvis undervisning, eksamen, dispensationer, merit, udlandsophold m.m., kan du skrive til Studieadministrationen på studieservice.st@au.dk

Har du spørgsmål til studieliv, studievalg og trivsel, kan du kontakte vores studievejledere. Se mere under menupunktet 'Studievejledning' i menuen.

1430891 / i40