Uddannelseskoordinator

På denne side kan du informere dig omkring aflevering af bachelorprojekt og speciale.

Din uddannelseskoordinator

Malene Plougmann

UddannelseskoordinatorAdministrationscenter ST - Undervisning og eksamen (UVAEKA), ST
M
H bygn. 1520, 123
P +4587156149
P +4521184158

Bachelorprojekt

 • Næste aflevering er torsdag d. 15.06.2017 kl. 12:00.
 • Afleveres via Digial Eksamen (DE)
 • Vejledning
 • Der skal ikke afleveres et eksemplar i papir.
 • Afleverer du ikke d. 15.06.2017, og ønsker du at gå til reeksamen det har deadline d. 15.08.2017 kl. 12:00, skal du hurtigst muligt skrive til plougmann@au.dk. Så tilmelder jeg dig reeksamen. Husk at opgive navn og studienumer (starter med årstal)

Speciale

Tilmelding til E17

 • Tilmelding til speciale sker enten på baggrund af en godkendt specialekontrakt eller som en administrativ tilmelding.
 • Den administrative tilmelding vil ske i løbet af juni af de studerende, der i efteråret skal påbegynde deres speciale, og som ikke allerede på dette tidspunkt, dvs. i juni, er tilmeldt specialet.
 • Tilmelding til speciale kan ikke ske via undervisningstilmelding.

Aflevering

 • Afleveres til uddannelseskoordinator Malene Plougmann senest den dag du har afleveringsfrist mellem kl. 9:00 og kl. 12:00    
 • Ved en vejleder afleveres tre eksemplarer
 • Ved to vejledere afleveres fire eksemplarer. (Intern vejleder, ekstern vejleder, censor, og biblioteket)
 • Titlen på Engelsk (evt. også på dansk) modtages gerne før aflevering. plougmann@au.dk
 • Datoen for det mundtlige forsvar videregives til Sekretariatet på Kemi, som også kan være behjælpelig med at finde et lokale på Kemi, chem@au.dk
 • Som studerende har du selv ansvar for at forsvaret bliver annonceret på instituttets kalender. Dette kan gøres ved at rette henvendelse til Sekretariatet på Kemi, chem@au.dk

For at undgå at gå forgæves, kan du ringe eller sende mig en mail i forvejen så du ved, hvornår du kan træffe mig. Falder afleveringsdatoen på en lørdag eller en søndag afleveres Specialet mandagen efter inden kl. 12:00 Falder datoen under helligdage/lukkedage afleveres Specialet den første hverdag derefter inden kl. 12:00.

Under ferie og andet fravær afleveres Specialet hos mine kollegaer i studieadministrationen på adressen Ny Munkegade 120. Bygning 1520 og 1522, 1. sal.

Læs mere

1396024 / i40