Eksamen

GENERELT OM EKSAMEN PÅ HEALTH

REEKSAMEN

Hvis du ikke har bestået en eksamen, eller er blevet syg til en eksamen, bliver du automatisk tilmeldt reeksamen inden for samme eksamenstermin.

Du kan ikke afmelde dig reeksamen

 

 

AFMELDING AF EKSAMEN

Hvis du ønsker at afmelde en eksamen, skal du søge om dispensation hos dit studienævn.
Din dispensationansøgning skal begrundes med usædvanlige forhold.

FÆLLES FOR ALLE STUDERENDE PÅ HEALTH

EKSAMENSKRAV

Du kan læse om kravene for at bestå din eksamen i de kurser, du følger i:

I venstremenuen på din studieportal under "Eksamensplan og - lokaler" kan du se, hvornår der er ordinær eksamen og reeksamen.

EKSAMENSRESULTATER

så snart det er registreret, kan du se dit eksamensresultat på

HJÆLPEMIDLER

Du kan finde informationer om, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen i:

modulbeskrivelserne på studieportalen

3 EKSAMENSFORSØG

Du har højst tre eksamensforsøg pr. kursus, medmindre usædvanlige forhold gør sig gældende. Er det tilfældet, kan du søge dit studienævn om dispensation til et ekstra eksamensforsøg. Du er velkommen til at kontakte studievejledningen på SKT, hvis du har spørgsmål angående dispensationsansøgningen.

STUDIEKORT

Du skal altid medbringe dit studiekort til alle eksamener.

Har du ikke fået dit studiekort, og skal du medbringe følgende tre ting til eksamen:

  1. Billedlegitimation (pas eller kørekort)
  2. Indskrivningsbekræftelse
  3. Eksamensnummer

Indskrivningsbekræftelsen og eksamensnummeret finder du på STADS selvbetjeningen (mit.au.dk og videre til STADS selvbetjeningen)

  • Indskrivningsbekræftelsen finder du under fanebladet ”udskrifter”
    • Vælg udskrifter: Indskrivningsbekræftelse
  • Eksamensnummeret finder du under fanen ”Eksamen” under tilmeldinger.
    • Her klikker du på det fag, du skal til eksamen i, hvorefter eksamensnummeret vil fremgå.

SYGDOM I FORBINDELSE MED EKSAMEN

Bliver du forhindret i at deltage i en eksamen på grund af sygdom, skal du samme dag meddele det til AU Studier, Health og aflevere en lægeerklæring. Der er forskellige frister for aflevering af lægeerklæring, alt efter hvilket studie du læser på, så læs mere på forsiden af din studieportal i venstremenuen under "Undervisning og eksamen"

Bliver du syg under en eksamen, skal du henvende dig til faglæreren eller tilsynsførende. Hvis du herefter afbryder din eksamen, skal du samme dag kontakte din læge for at få en lægeerklæring, som du skal aflevere i AU Studier, Health.Dispensationer

EKSAMENSSNYD

Snyd til eksamen kan have alvorlige konsekvenser.

EKSAMENSKLAGE

Er du utilfreds med bedømmelsen af din eksamen, eksamensgrundlaget (eksamensspørgsmål, opgaver og lign.) eller forløbet af din eksamen, er det muligt at klage.

1395672 / i40