Undervisning

Al undervisning tager udgangspunkt i Studieordningen for Uddannelsen til klinisk tandtekniker. Den er vigtig at kende til, da du her kan se målene for uddannelsen og derved få indblik i, hvad du kommer til at lære, og dermed også hvilke krav der stilles til dig som studerende. For hvert semester er der en kursusbeskrivelser, hvori du kan læse hvilke krav vi stiller til dig som studerende og hvordan de enkelte kurser afsluttes.

Du kan læse om studiets opbygning og studieordningen på: www.skt.au.dk

På hjemmesiden kan du også læse om, hvordan du søger merit. Den kliniske tandteknikeruddannelse er er opdelt i 4 semestre, som alle afsluttes med en eksamen

Skemaet er sammensat af forelæsninger, gruppearbejde, laboratoriearbejde samt intern praktik med patientbehandling på skolens klinikker.

Teori
I hovedparten af fagene får du undervisning. Enkelte teoretiske fag er tilrettelagt som selvstudium, hvor du har adgang til computerstøttede undervisningsprogrammer og videofilm.

Du bliver koblet på skolens studenternet AULA som er en e-læringsplatform, hvor du kan finde undervisningsmateriale, aflevere opgaver og kommunikere med lærerne. Se nærmere herom senere.

Intern praktik
I den interne praktik får du brug for at anvende din teori, og du skal gennem en række praktiske øvelser, før du er klar til at modtage din første patient. Efterhånden som din viden og dine praktiske færdigheder bliver større, udfører du mere komplicerede behandlinger.

 

1393052 / i40