Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Klinisk tandtekniker Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til klinisk tandtekniker varer 4 ½-år.

Du skal have gennemført uddannelse som klinisk tandteknikerassistent på Tandteknikerskolen i København, før du kan søge ind på den 2-årige videregående uddannelse til klinisk tandtekniker. Undervisningen forudsætter, at du selvstændigt kan udføre de tekniske faser i fremstilling af proteser.

Den teoretiske undervisning danner basis for, at du kan undersøge patienter, lægge behandlingsplaner og udføre den kliniske og tekniske fremstilling af proteserne.

Uddannelsen består af følgende elementer:
• Biologiske og medicinske basisfag, fx anatomi, fysiologi, tandmorfologi 
• Kliniske fag - teori og praksis, fx bidfunktionslære, oral gerontologi,   patientbehandling
• Øvrige fag, fx ergonomi, retsodontologi, sociologi/psykologi 

Se studieordningen her

1393053 / i40