Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Maksimal studietid

Maksimal studietid

Maksimal studietid

Den maksimale studietid på HE er den normerede studietid for uddannelsen + ét semester (to semestre for odontologi bachelor). Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, vil du blive udmeldt. Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Beregn din resterende studietid

Resterende studietid, hvis du er optaget tidligere end 1. september 2016

For de studerende, som er indskrevet før den 1. september 2016, vil den maksimale studietid være den individuelle resterende normerede tid plus et semester. Din maksimale studietid bliver udregnet efter nedenstående formel:

Formel til beregning af maksimal studietid:

(X-Y)/30 + Z = max. studietid    

X: Normering af din uddannelse i ECTS
Y: Dine optjente ECTS
Z: 1 semester (odontologi bachelor: + 2 semestre)

Hvis du f.eks. har optjent 50 ECTS på en 120 ECTS uddannelse, beregnes din resterende studietid således:

(120-50)/30 + 1= 3,34 som rundes op til 4 semestre.

Se din maksimale studietid

Du kan se din individuelle, maksimale studietid i Studieselvbetjeningen STADS via dette link:

https://sbstads.au.dk/sb_STAP/sb/udmeldelse/anmod_udmeld.jsp

Se i feltet "Fremtidig udmeldelsesdato".
BEMÆRK: Feltet står på siden "Anmodning om udmeldelse", men så længe du ikke klikker eller ændrer på noget, så melder du dig ikke ud.

1431509 / i40