Orienteringsmøde om fagudbud E18 i Matematik-Økonomi

Der afholdes orienteringsmøde om fagudbud E18 for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet. Det sker onsdag d. 18. april kl. 16.30–17.15 i Aud. E om matematik-økonomi.

03.04.2018 | Christian Haaber Rasch

Orienteringsmødet onsdag d. 18. april kl. 16.30–17.15 i Aud. E om fagudbud E18 for (kommende) studerende på tredje år af bachelorstudiet og på kandidatstudiet i Matematik-Økonomi. Foto: AU KOMMUNIKATION

Før mødet serveres sandwich og sodavand fra kl. 16.15 til 16.30.

Tilmelding til efterårets kurser (udbudt under ST) skal foretages over nettet i perioden fra tirsdag den 1. maj til lørdag den 5. maj. Ved mødet udleveres et blanket (som også kunne findes på web siden home.math.au.dk/aklose/MATOEK/E2018/), hvorpå de valgte fag også bedes anført, således at vi får mulighed for at lave et godt skema for fagenes tidsmæssige placering. Ansøgninger om instruktorat i matematik-økonomi vil bedes at foretage elektronisk på web siden data.math.au.dk/apps/instruktor/
login.cgi. Næste ansøgningsrunde forventes at starte d. 1. maj.

Kandidatstuderende skal hvert halve år ajourføre deres kandidatprogram og får opdateret kandidatkontrakten godkendt. Kandidatkontrakten skal opsættes eller revideres med hjælp af “kontraktgeneratoren” på web siden kontrakt.scitech.au.dk. Inden eller samtidig med at du ajourføre din kandidatkontrakt, skal du til en obligatorisk samtale om dit kandidatprogram. Samtaler om nationaløkonomi afholdes med Peter Jensen, om
finansiering afholdes med Thomas Kokholm eller Elisa Nicolato og om operationsanalyse afholdes med Andreas Klose.

På gensyn ved orienteringsmødet onsdag d. 18. april kl. 16.30–17.15 i Aud. E.

Med venlig hilsen Andreas Klose

Matematik
1431554 / i40