Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Bachelorstudiestart sommer 2018 Overflytning fra vinterstart til sommerstart

Overflytning fra vinterstart til sommerstart

Overflytning fra vinterstart til sommerstart

I henhold til Bacheloradgangsbekendtgørelsens § 29 stk. 2 (bek. nr. 110 af 31. januar 2017) har universitetet lov til at indskrive ældre optagne før yngre, hvis de optagne fordeles på flere studiestartstidspunkter, med mindre en ældre ansøger har søgt om udskudt studiestart.

Det betyder at du kan få tildelt en studieplads på vinterstart, selvom du har søgt om sommerstart, hvis du er blandt de yngste ansøgere.

Du har dog mulighed for at søge om dispensation herfra, hvis der foreligger særlige omstændigheder fx sygdom, familiære årsager eller andre særlige omstændigheder. Vær opmærksom på at være ung og motiveret for at starte på studiet ikke er en særlig omstændighed i denne henseende.

Hvis du har søgt sommerstart, men ønsker vinterstart kan du også søge om at blive flyttet til vinterstart, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Ved spørgsmål kan Studievejledningen på Health kontaktes: BA.health.udd@au.dk

Ansøgningen og relevant dokumentation sendes til Anne Vedsted, AU Uddannelse, der KUN kan kontaktes via e-mail: avh@au.dk

Husk at skrive din fødselsdato og dit fulde navn i mailen.

Ansøgningsfrist for dispensationsansøgningen: torsdag den 3. august 2017 kl. 12.00.

VIGTIGT: Husk at takke ja til din studieplads på vinterstart, selvom du har søgt om dispensation om at blive flyttet til sommerstart.

Du kan tidligst forvente svar i en mail på din dispensationsansøgning: Torsdag den 10. august 2017

1425523 / i40