Fonde & legater

Fonde og legater på Health

Fakultetsmidler til studenteraktiviteter

Health har afsat midler til at støtte det sociale og faglige studiemiljø. Der kan ansøges i to årlige ansøgningsrunder.

Hvem kan søge?

De studerende på uddannelserne på Health kan søge fakultetets midler til studenteraktiviteter. Midlerne kan søges både af enkeltpersoner og af grupper/studenterforeninger under Health.

Hvad kan man søge penge til?

Midlerne skal fremme et godt studiemiljø socialt eller fagligt. Der kan eksempelvis søges støtte til afholdelse af sociale eller faglige arrangementer, eller til studenterklubber, debatfora, netværk, drift af studenterforeninger og lignende. Desuden kan der søges af grupper til deltagelse i møder og konferencer.     

Vi giver som hovedregel ikke midlerne til enkeltstuderende, og heller ikke til festarrangementer eller til forplejning. Da puljens formål skal støtte det faglige og sociale studiemiljø gives der som hovedregel heller ikke støtte til aktiviteter, der har et rent kernefagligt sigte. 

Efter konkret vurdering gives midler til enkeltpersoner, der som led i studienævnsarbejde eller lignende ønsker at deltage i uddannelseskonferencer eller andre relevante arrangementer.

Hvordan ansøger man?

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse, formål og et ca. tal på hvor mange studerende, der bliver inddraget i aktiviteten.

Ved prioritering af de indkomne ansøgninger vil der hovedsageligt blive lagt vægt på, at de støttede aktiviteter kommer en så bred kreds af Health-studerende som muligt til gode.

Hvornår ansøger man?

Der er frist for ansøgning to gange årligt hhv. den 15. april og den 1. oktober.
Du sender ansøgningen til: health@au.dk
Vi giver svar ca. 14 dage efter ansøgningsfristen.

1424702 / i40