Kandidat ph.d.

Information om kandidat-ph.d.'en

Overvejer du, eller er du i gang med, en kandidat-ph.d., så kan du her læse mere om de rammer, der gælder for færdiggørelsen af kandidatuddannelsen, når du er indskrevet som kandidat-ph.d.-studerende.

Bemærk, at du hurtigst muligt efter, at du er endeligt optaget som kandidat-ph.d.-studerende skal orientere studienævnet for at meddele din dato til specialetilmelding, samt få rettet din maksimale studietid til. Læs mere under ”Hvad gør jeg, når jeg er blevet indskrevet som kandidat-ph.d-studerende?" herunder.

Opbygning af en kandidat-ph.d.

En kandidat-ph.d. består af to dele: Del A og Del B. På Del A får du tildelt 12 måneder til selve ph.d.-studiet, plus den tid du mangler på kandidatuddannelsen. Når du har færdiggjort Del A, starter du automatisk på Del B, hvor du har 24 måneder til din ph.d.

I udgangspunktet er du som kandidat-ph.d.-studerende ligestillet med kandidatstuderende i forhold til færdiggørelsen af kandidatuddannelsen. Det betyder, at du følger kandidatuddannelsen på lige vilkår med dine medstuderende, hvad angår rammer og frister, og du skal færdiggøre din kandidatuddannelse sideløbende med dine ph.d.-studier.

Inden du bliver tilmeldt din kandidat-ph.d., skal du lave en Master’s Study Plan, der beskriver, hvordan du planlægger dit forløb.

Ift. tilmeldingsprincipper og studietid vil du være underlagt andre vilkår, som du kan læse mere om herunder.

Eksempel

Et kandidatforløb på 120 ECTS er normeret til 22 måneder. Et kandidatstudie påbegyndes 1. september (eller 1. februar på Medicin) og afsluttes 22 måneder senere.

Indskrives du på din kandidat-ph.d. pr. 1. september, mangler du 60 ECTS på kandidatuddannelsen ved begyndelsen af Del A. Det svarer til 10 måneders kandidatstudier i form af et efterårssemester (1. september – 31. januar) og et forårssemester (1. februar – 30. juni).

Indskrives du til semesterstart (1. september eller 1. februar), følger du de kurser, du er tilmeldt via din Master’s Study plan.

Et kandidat-ph.d. forløb vil i dette tilfælde se således ud:

Del A

Del B

60 ECTS kandidat = 10 måneder
60 ECTS ph.d. = 12 måneder

120 ECTS ph.d. = 24 måneder

I alt = 22 måneder

I alt = 24 måneder

Særligt for medicinstuderende

Kandidatuddannelsen i Medicin er atypisk sammenlignet med de andre kandidatuddannelser, som udbydes på Health, idet uddannelsen er normeret til 6 semestre, og fordi der er mulighed for vinterstart.

For medicinstuderende betyder det: 

  • Starter du kandidat-ph.d.-forløb (tidligere kaldt 4+4 ordning) til september, gælder de samme vilkår som nævnt ovenover, dvs. dit sidste år på kandidaten er normeret til 10 måneder (september til juni). 
  • Starter du et kandidat-ph.d. forløb (tidligere kaldt 4+4 ordning) til februar, er dit sidste år på kandidaten normeret til 11 måneder, dvs. fra februar til december.

Tidsplanen for færdiggørelsen af Del A vil imidlertid altid afhænge af, hvor mange ECTS du mangler på dit kandidatstudie, når kandidat-ph.d.'en påbegyndes. Samtidig har indskrivningstidspunktet, som illustreret ovenfor, en betydning for tidsplanen. Kontakt din studievejleder for yderligere information.

Hvad gør jeg, når jeg er blevet indskrevet som kandidat-ph.d-studerende?

Når du har modtaget tilsagn om, at du er indskrevet på Forskerskolen, skal du indsende en kopi af dette tilsagn samt din Master’s Study Plan ift. færdiggørelsen af kandidatuddannelsen. Du skal sende dette til dit studienævn, således at din specialestart noteres, samt at din maksimale studietid på Del A bliver rettet til - se kontaktinfo nederst.

Tilmeldingsprincipper

Når du er optaget som kandidat-ph.d.-studerende, skal du sørge for at tilmelde dig kurser på kandidatuddannelsen i overensstemmelse med din Master’s Study Plan.

Når du som kandidat-ph.d. er tilmeldt undervisning og eksamen på kandidatstudiet, følger du disse elementer på lige vilkår med andre kandidatstuderende i forhold til det antal tilmeldte ECTS. Det betyder, at du er underlagt samme rammer og frister som dine medstuderende på kandidatuddannelsen.

Specialet

Du tilmeldes automatisk specialet i henhold til din Master’s Study Plan. Når du er tilmeldt specialet som kandidat-ph.d., gælder således her de samme retningslinjer som for de andre studerende, der er indskrevet på kandidatuddannelsen.

Du kan læse mere om fristerne for specialet på studieportalen under den kandidatuddannelse, du er indskrevet på.

Ændringer i din Master's Study Plan

Hvis ændringer i din Master’s Study Plan forlænger færdiggørelsen af din kandidat-uddannelse, kræver det et dokumenteret usædvanligt forhold - se mere om dispensationer her

Det er forskerskolen der behandler ansøgninger om ændringer til din Masters Study Plan. Det er derfor forskerskolen du skal henvende dig til.

Hvis der sker ændringer i din Masters Study Plan der forlænger færdiggørelsen af din kandidatuddannelse er det vigtigt at du kontakter dit studienævn via mit.au.dk og vedhæfter afgørelsesbrevet fra forskerskolen samt din tilrettede Masters Study Plan. Dette med henblik på evt. at tilrette din specialetilmelding, samt din maksimale studietid.  

Kontakt og mere information

Hvis du har spørgsmål, som vedrører rammerne for færdiggørelsen af din kandidatuddannelse, når du er indskrevet som kandidat-ph.d.-studerende, kan du kontakte Studievejledningen på Health.

Hvis du har brug for mere information vedrørende Ph.d.-delen af kandidat-ph.d.-forløbet, kan du læse mere om kandidat-ph.d.'en her (se under Integrated PhD study programme) eller kontakte Forskeruddannelsen pr. mail.

Du kan her læse om de retningslinjer, der er gældende for ph.d. delen af dit kandidat-ph.d.-forløb på Forskerskolens hjemmeside (gældende for studerende på Health).

E-mails til studienævnene:

1425573 / i40