Bachelor i Medicin

På bacheloren i Medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre.

Af praktiske årsager kan udlandsophold dog først lade sig gøre fra 3. semester af og fremefter.

Det valgfrie element - 3. semester

På det valgfrie element på 3. semester er der en mulighed for at tage på udlandsophold.

Læs mere omkring det valgfrie element på bachelor i medicin

Særligt omkring patologi

Særligt omkring forhåndsgodkendelse af patologi:

Hvis du ønsker at læse patologi i udlandet, gælder nedenstående betingelser.

Når du søger om forhåndsgodkendelse for patologi, er det altså udelukkende kravene i linket nedenfor, som du skal dokumentere er opfyldt for det udenlandske fag.

Patologi adskiller sig med andre ord fra de øvrige fag på medicin, hvor du skal vurdere og dokumentere om et udenlandsk fag har forhåndsgodkendelsespotentiale ud fra AU's Kursuskatalog.

Betingelser for forhåndsgodkendelse af patologi-undervisning på medicin i udlandet.

Bachelorprojekt som fjernstudie

Hvis du rejser ud på enten 5. eller 6. semester på din bachelor, bytter du ofte rundt på semesterrækkefølgen, og det kan betyde, at du skal skrive din bachelor som fjernstudie.

Hvis du vælger fjernstudium, skal du skrive et individuelt bachelorprojekt. Du skal derfor søge om forhåndsgodkendelse hertil, hvor du selv finder emne og vejleder – se vejledning og ansøgningsskema her.

Du skal skrive din bacheloropgave ved en AU-vejleder, og aflevering og eksamination foregår gennem AU. Du har ikke krav på særlige hensyn, når du skriver din bacheloropgave som fjernstudium.

Da bachelorprojektet altså skal aflægges ved AU, skal du også være opmærksom på, at faget ikke tæller med i en eventuel opgørelse over, hvor mange point du læser i udlandet. Dette er relevant, hvis dit værtsuniversitet har et minimumskrav ift. antal point, du skal læse under dit ophold.

Tidligere forhåndsgodkendelser

Som inspiration kan du se oversigterne over tidligere forhåndsgodkendte og afviste aktiviteter på Medicin.

Vær opmærksom på at selvom aktiviteten tidligere er blevet forhåndsgodkendt, så skal du altid selv søge om en personlig forhåndsgodkendelse ud fra ovenstående vejledning.

Freemover - udrejse på egen hånd

Du kan også rejse ud på egen hånd, som såkaldt Freemover. Her står du selv med hele processen, og Aarhus Universitet giver ingen administrativ eller finansiel støtte. 

Du finder en guide til at rejse ud som Freemover her.

1442913 / i40