FAQ - Internationalt semester i udlandet

Hvorfor er 11. semester valgt som det internationale semester?

Det er en del af fakultets strategi, at der skal være en større grad af internationalisering på vores uddannelser. En del af dette består i at udbyde et engelsksproget kursusudbud. Det er besluttet at 5. semester på kandidaten i medicin skal udbydes på engelsk. Semestret er valgt, fordi det er den fagkombination, der er lettest at finde samlet på udenlandske universiteter.

Hvorfor er det en god ide at læse det internationale semester i udlandet?

  • Du oplever et andet sundhedssystem, hvor udvekslingen kan gøre, at du kan bidrage med nye muligheder i det danske sundhedssystem, når du kommer tilbage. Her ud over vil opholdet sætte de positive aspekter vi har i det danske sundhedssystem i et klarere lys.
  • Du lærer en ny kultur at kende.
  • Du bliver god til et fremmed sprog, oftest engelsk. Dette kan hjælpe dig fremover bl.a. ved møde med andre kulturer i dit fremtidige virke, ved læsning af litteratur, skrivning på engelsk og ved forskning, 
  • Du har god mulighed for at networke, som kan være til gavn for din fremtid.
  • Du viser, du er dynamisk og omstillingsparat – noget alle fremtidige arbejdsgivere vil sætte pris på.

Hvornår skal jeg søge om at komme på udveksling?

Hvis du ønsker at komme på udveksling på det internationale semester til studieåret 2018/19 via en af AU’s udvekslingsaftaler, skal du søge ud via AU GO inden d. 1. december 2017.

Her kan du læse mere om, hvilke fagpakker der udbydes på det internationale semester.

Har du spørgsmål om at rejse ud på det internationale semester, så kontakt den internationale studenterstudievejleder.

Kan man nøjes med at tage undervisningen og klinikken i udlandet og så komme hjem og tage eksamen på AU?

Nej, når man rejser ud på det internationale semester, forventes det, at man deltager i undervisningen, klinik, øvrige studiefordringer (fx skriftlige opgaver undervejs) og eksamen på det pågældende universitet.

Kan man nøjes med at tage de integrerede klinikophold i udlandet?

Nej, man tager hele fagpakken i udlandet, dvs. inkl. teori, klinik og eksamen. Klinikopholdene er ikke ECTS-behæftet i AU’s studieprogram, og der kan derfor ikke gives selvstændig forhåndsgodkendelse eller merit til rene klinikophold.

Hvorfor foregår undervisningen på alle fagpakker ikke på engelsk?

Vi forsøger løbende at udvide antallet af engelsksprogede fagpakker, men det er et større puslespil at få alle brikker til at passe med andre universiteters fagpakker. Nogle af fagpakkerne på ikke-engelsksprogede universiteter ligger på højt estimerede universiteter. Nogle studerende har særlige sproglige kompetencer, som kan gøre disse fagpakker specielt attraktive for disse studerende. De engelsksprogede universiteter er generelt eftertragtede, og de har derfor oftest mulighed for at tiltrække betalende internationale studerende, hvilket AU ikke har mulighed for at tilbyde.

Hvad sker der, hvis jeg ikke består?

Hvis du ikke består en eksamen, skal du tage re-eksamen i udlandet. Det gælder også selvom du rejser til en fjerntliggende destination. 

Husk altid tidligt i processen at orientere dig hos værtsuniversitetet om, hvornår du forventes at gå til eksamen og evt. reeksamen. 

Vær opmærksom på, at din maksimale studietid ikke overskrides.

Skal jeg lave min ansøgning på engelsk?

Ja, alle ansøgninger til det internationale semester skal udfyldes på engelsk.

Hvem kan jeg kontakte for mere information?

Du kan kontakte den internationale studievejleder her. Du kan også booke et vejledningsmøde med den internationale studievejleder på denne side.

Du kan også kontakte den internationale koordinator på Faculty of Health via health.studyabroad@au.dk.

1427380 / i40