Medicinsk genetik

Undervisning Forår 2018

Materiale til og information om undervisningen findes på BlackBoard bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2018

Husk dit studiekort som skal fremvises inden eksamen begynder

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer

Eksamensdato: torsdag d. 7. juni

Tidspunkt: kl. 9.00-12.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912-1917, 8000 Aarhus C.

Dato for resultat: mandag d. 25. juni

Tilmelding til reeksamen foregår i Studieselvbetjeningen senest 2 dage efter seneste dato for resultat.  

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

 

Re-eksamensmøde med studievejledningen: onsdag d. 27/6 kl. 15 inviterer studievejlederne på medicin til re-eksamensmøde. Vi vil på mødet snakke om, hvordan man kommer godt igang med at læse til reeksamen, hvilke regler der gælder, samt give jer mulighed for at finde andre at læse til reeksamen sammen med. Arrangementet foregår i bygning 1611 lokale 121B. 

Reeksamen

Re-eksamensmøde med studievejledningen: onsdag d. 27/6 kl. 15 inviterer studievejlederne på medicin til re-eksamensmøde. Vi vil på mødet snakke om, hvordan man kommer godt igang med at læse til reeksamen, hvilke regler der gælder, samt give jer mulighed for at finde andre at læse til reeksamen sammen med. Arrangementet foregår i bygning 1611 lokale 121B. 

Re-eksamensdato: fredag d. 10. august

Tidspunkt: kl. 9.00-12.00

Lokale:  Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912-1917, 8000 Aarhus C.

Dato for resultat: mandag d. 27. august

Eksamen foregår i Digital Eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

1412610 / i40