Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Undervisning og eksamen Bachelor 2. semester Læge-patient kommunikation og tidlig klinik

Læge-patient kommunikation og tidlig klinik

Undervisning efteråret 2018

Tidlig klinik: uge 2 +3 2019.

Klinikfordelingen bliver offentliggjort i november/ december 2018 og kan ses på jeres selvbetjening.

Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for tidlig klinik 2. semester

"Introduktion til tidlig klinik"-forelæsning ved kursusleder Henning Mølgaard
Fredag den 4. januar 2019 i lokale ?  kl. 12.00-13.00.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Undervisning foråret 2018

Tidlig klinik: uge 25 + 26 2018.

Klinikfordelingen vil blive offentliggjort ultimo april og kan ses på jeres selvbetjening senere på semestret.

Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for tidlig klinik 2. semester

 

"Introduktion til tidlig klinik"-forelæsning ved kursusleder Henning Mølgaard
Fredag den 15. juni 2018 kl. 12.00-13.00. Lokale: 1241-135 (Bartholin-auditoriet).

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Praktiske oplysninger

Obligatoriske fag
Ifølge studieordningen er der tre indstillingsbetingelser (her: obligatoriske kurser) for at kunne blive holdsat til klinikopholdet i faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik". Disse er:

  • HLR-AED
  • Færdighedstræning
  • Kommunikationskursus


Ikke-bestået og afmelding af klinik

Hvis du ikke har bestået disse tre kurser, afmeldes du administrativt fra klinikken, og du kan således ikke bestå det samlede kursus, men bruger et eksamensforsøg.

Tilmelding til 2. prøveforsøg
Når du afmeldes klinikken, sendes der besked herom til klinikken og til den studerende. I forhold til at blive tilmeldt undervisning og eksamen igen gælder reglerne for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.   

Har du bestået dele af faget og skal holdsættes igen?
Når du tilmeldes faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik” igen, bedes du gøre os opmærksom på, hvis du har bestået dele af den obligatoriske undervisning, så du ikke holdsættes til dette igen. Dette gør du ved at skrive en mail til Birte Marcussen bmm@au.dk.

Du kan se på din selvbetjening, hvilke obligatoriske kurser du har bestået, og det er dit eget ansvar at huske dette. Såfremt du ikke selv gør os opmærksom på, at du skal fritages fra en eller flere dele af den obligatoriske undervisning, vil du blive holdsat på alle dele igen, og skal således have godkendt alle dele endnu en gang.

Usædvanlige forhold og dispensation
Skulle der være usædvanlige forhold i forbindelse med dit fravær, bedes du fremsende ansøgning om dispensation snarest muligt via mit.au.dk.

Vi anbefaler desuden, at du kontakter studievejledningen for at få hjælp til at planlægge, hvornår du kan følge undervisningen igen, så det kolliderer mindst muligt med øvrig undervisning.

Ungdomskort til Tidlig klinik

Vær opmærksom på, at fristen for ansøgning om transportrefusion ligger før dit klinikophold. Bestil og betal derfor Ungdomskortet, så snart du kender dit praktiksted og ansøg om refusion, inden fristens udløb. Læs mere her.

1425978 / i40