Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Undervisning og eksamen Bachelor 2. semester Læge-patient kommunikation og tidlig klinik

Læge-patient kommunikation og tidlig klinik

Undervisning efteråret 2017

Tidlig klinik: uge 2 +3 2018. Klinikfordelingen bliver offentliggjort i ultimo oktober.

Liste over sygehuse og afdelinger med forkortelser for tidlig klinik 2. semester

"Introduktion til tidlig klinik"-forelæsning ved kursusleder Henning Mølgaard
Fredag den 5. januar 2018 i lokale 1241-135 kl. 12.00-13.00.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Praktiske oplysninger

Ifølge studieordningen er der tre indstillingsbetingelser for at kunne blive holdsat til klinikopholdet i faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik”; HLR-AED, Færdighedstræning og Kommunikationskursus. Hvis du ikke har bestået disse tre indstillingsbetingelser, afmeldes du administrativt fra klinikken, og kan således ikke bestå det samlede kursus, men bruger et eksamensforsøg.

Når du afmeldes klinikken, sendes der besked herom til klinikken og til den studerende. I forhold til at blive tilmeldt undervisning og eksamen igen gælder reglerne for tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg.   

Når du tilmeldes faget ”Læge-patient kommunikation og tidlig klinik” igen, bedes du gøre os opmærksom på, hvis du har bestået dele af den obligatoriske undervisning, så du ikke holdsættes til dette igen. Dette gør du ved at skrive en mail til jgn@au.dk. Du kan se på din selvbetjening, hvilke obligatoriske kurser du har bestået. Det er dit eget ansvar at huske dette. Såfremt du ikke selv gør os opmærksom på, at du skal fritages fra en eller flere dele af den obligatoriske undervisning, vil du blive holdsat på alle dele igen, og skal således have godkendt alle dele endnu en gang.

Skulle der være usædvanlige forhold i forbindelse med dit fravær, bedes du fremsende ansøgning om dispensation snarest muligt via mit.au.dk. (Alle ansøgninger om dispensation, forhåndsgodkendelse, merit og gæstefag sendes nu via selvbetjeningen).

Vi anbefaler desuden, at du kontakter studievejledningen for at få hjælp til at planlægge, hvornår du kan følge undervisningen igen, så det kolliderer mindst muligt med øvrig undervisning.

1425978 / i40