Makroskopisk anatomi

Ændret eksamensform fra vinter 2017/18

Eksamen i makroskopisk anatomi på medicin studiet vil fra og med vintereksamen 2017/2018 igen blive afholdt som en todelt prøve fordelt på 2 dage. Den ene dag vil omfatte en præparatprøve med præparatstationer. Den anden dag vil bestå af en skriftlig prøve med  spørgsmål med emner fra makroskopisk anatomi og neuro anatomi.

Undervisning forår 2017

Makroskopisk anatomi

Introduktion: 

Mandag den 30. januar 2017 kl. 8.15-9.00 i Store Anatomisk Auditorium (SAA)

Første gang:

Uge 5

Sidste gang:

Uge 21

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede lektions og undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Er du omgænger kan du få adgang til kurset på Blackboard ved at kontakte Susanne Reis på sr@au.dk

Demonstrationer:

I forbindelse med en forelæsning om obduktioner først i semestret kan studenter på 2. semester tilmelde sig demonstrationer på Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Dato og holdinddeling vil herefter fremgå af opslag på Blackboard.

Kursusleder:

Lektor Janne Lebeck; e-mail jl@biomed.au.dk, tlf. 87167651

Neuroanatomi

Undervisningen omfatter holdundervisning, forelæsninger og dissektion.

Forelæsningerne er af 2 timers varighed og vil omhandle funktionelle aspekter af den basale neuroanatomi.

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Kursusleder:

Lektor Morten Skovgaard Jensen, e-mail msj@biomed.au.dk, tlf. 87167616.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2017

Makroskopisk anatomi

Ordinær eksamen sommer 2017

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

 

Eksamensdato: Foreløbig dato fredag d. 2. juni 2017

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale: Eksamens lokaler følger

Tilmelding / afmelding: Se generelt om eksamen

Dato for resultat:

Hvis du IKKE har bestået din eksamen, så har du mulighed for at kontakte eksaminator med henblik på en samtale


Re-eksamen sommer 2017

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

 

Tilmelding / afmelding af re-eksamen: Se generelt om eksamen

Re-eksamensdato: Foreløbig dato torsdag d. 10. august 2017

Tidspunkt:   Kl. 9.00-14.00

Lokale:  

Dato for resultat:

Hvis du IKKE har bestået din eksamen, så har du mulighed for at kontakte eksaminator med henblik på en samtale


 

 

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Dit tilladte fravær

I makroskopisk anatomi er der 18 obligatoriske dissektionsgange. For at få lov til at gå til eksamen skal du gennemføre mindst 14 gange, hvor mindst 1 gang skal være i neuroanatomi. Hvis dit fravær overskrider det maksimalt tilladte, bør du hurtigst muligt tage kontakt til kursusledelsen, da et ikke godkendt forløb er lig med et brugt prøveforsøg.

Hvis du mangler godkendelse af dissektionsforløbet…

… bliver du holdsat igen næste semester. Det betyder, at du bliver tilmeldt undervisning og dit 2. prøveforsøg det efterfølgende semester.

Scenariet her er, at du skal have godkendt sammenlagt 14 forskellige ud af 18 dissektionsgange, men du mister ikke dine godkendte gange fra dit første forløb. Det er bare vigtigt, at du deltager i andre dissektionsgange end dem, du allerede har fået godkendt fra første forløb.

Altså: har du fået godkendt 12 dissektionsgange det første semester, skal du have godkendt minimum 2 andre dissektionsgange det efterfølgende semester, for at det samlede dissektionsforløb kan godkendes. Mindst én af de samlede 14 gange skal være i neuroanatomi.

Bliver du syg

Ved dokumenteret sygdom eller andet begrundet fravær udover 4 dissektioner, har du mulighed for at søge dispensation via mit.au.dk. Alle ansøgninger om dispensation begrundet i usædvanlige vilkår eller særlige forhold behandles af studieadministrationen.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk