Makroskopisk anatomi

Ændret eksamensform fra vinter 2017/18

Eksamen i makroskopisk anatomi på medicinstudiet vil fra og med vintereksamen 2017/2018 igen blive afholdt som en todelt prøve fordelt på 2 dage. Den ene dag vil omfatte en præparatprøve med præparatstationer. Den anden dag vil bestå af en skriftlig prøve med spørgsmål med emner fra makroskopisk anatomi og neuroanatomi.

Undervisning efterår 2017

Makroskopisk anatomi

Introduktion: 

Mandag den 28. august 2017 kl. 8.15-9.00 i Store Anatomisk Auditorium (SAA)

Første gang:

Uge 35

Sidste gang:

Uge 49

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede lektions og undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Er du omgænger kan du få adgang til kurset på Blackboard ved at kontakte Susanne Reis på sr@au.dk

Demonstrationer:

I forbindelse med en forelæsning om obduktioner først i semestret kan studenter på 2. semester tilmelde sig demonstrationer på Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Dato og holdinddeling vil herefter fremgå af opslag på Blackboard.

Kursusleder:

Lektor Janne Lebeck; e-mail jl@biomed.au.dk, tlf. 87167651

Neuroanatomi

Undervisningen omfatter holdundervisning, forelæsninger og dissektion.

Forelæsningerne er af 2 timers varighed og vil omhandle funktionelle aspekter af den basale neuroanatomi.

Holdundervisning, forelæsninger og dissektioner:

Tid og sted: Se detaljerede undervisningsplaner på Blackboard www.bb.au.dk

Kursusleder:

Lektor Morten Skovgaard Jensen, e-mail msj@biomed.au.dk, tlf. 87167616.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2017-18

Makroskopisk anatomi

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

Tilmelding / afmelding: Se Generelt om eksamen

 

Eksamensdato præparatprøve: Fredag d. 15. december 2017

Tidspunkt:
Mødetid og indskrivning kl. 8.00: eksamensnr. 00-110885
Sted: bygning 1231 indgang v. glasgangen

Mødetid og indskrivning kl. 11.30: eksamensnr. 110886 – 569099
Sted: bygning 1232-115 indgang v. Store Anatomisk aud.

Eksamensdato skriftlig prøve: Mandag d. 18. december 2017

Tidspunkt: kl. 9.00-13.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84, bygning 1912-1917, 8000 Århus C

Dato for resultat: Resultat fra eksamen skal ses på din studieselvbetjening på mit.au.dk.
Resultat kommer senest tirsdag d. 16. januar 2018

Tilmelding til reeksamen foregår i selvbetjeningen senest 2 dage efter seneste dato for resultat.

Møde med eksaminatorer:
For studerende, der ikke er bestået makroskopisk anatomi eksamen, afholdes et fælles møde. Her gives råd og vejledning med hensyn til syge/re-eksamen.
Opgavesættet vil ikke blive gennemgået, men eksempler på generelle fejl og mangler diskuteres.
Studievejledere vil også være tilstede ved mødet.
Venlig hilsen eksaminatorerne

Tid og sted for mødet: Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 16.00-18.00 Lille anatomisk aud. lok. 1231-424

Reeksamen

Reeksamen vinter 2017-18

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

Tilmelding / afmelding af re-eksamen: Se Generelt om eksamen

Reeksamensdato præparatprøve: foreløbig dato tirsdag d. 23. januar 2018

Tidspunkt:  følger

Lokale: følger

 

Reeksamensdato skriftlig prøve: foreløbig dato onsdag d. 24. januar 2018

Tidspunkt:  følger

Lokale: følger

Dato for resultat:  Resultat fra eksamen skal ses på din studieselvbetjening på mit.au.dk. Resultat kommer senest d. XX

Møde med eksaminatorer:

Tid og sted for mødet:

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Dit tilladte fravær

I makroskopisk anatomi er der 18 obligatoriske dissektionsgange. For at få lov til at gå til eksamen skal du gennemføre mindst 14 gange, hvor mindst 1 gang skal være i neuroanatomi. Hvis dit fravær overskrider det maksimalt tilladte, bør du hurtigst muligt tage kontakt til kursusledelsen, da et ikke godkendt forløb er lig med et brugt prøveforsøg.

Hvis du mangler godkendelse af dissektionsforløbet…

…  skal du tilmelde dig dissektionsforløbet igen. Det gør du ved at skrive til studadm.eksamen.medicin@au.dk inden semesterstart. Du skal selv sørge for at eksamenstilmelde dit 2. prøveforsøg.

Scenariet her er, at du skal have godkendt sammenlagt 14 forskellige ud af 18 dissektionsgange, men du mister ikke dine godkendte gange fra dit første forløb. Det er bare vigtigt, at du deltager i andre dissektionsgange end dem, du allerede har fået godkendt fra første forløb.

Altså: har du fået godkendt 12 dissektionsgange det første semester, skal du have godkendt minimum 2 andre dissektionsgange det efterfølgende semester, for at det samlede dissektionsforløb kan godkendes. Mindst én af de samlede 14 gange skal være i neuroanatomi.

Bliver du syg

Ved dokumenteret sygdom eller andet begrundet fravær udover 4 dissektioner, har du mulighed for at søge dispensation via mit.au.dk. Alle ansøgninger om dispensation begrundet i usædvanlige vilkår eller særlige forhold behandles af studieadministrationen.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

1425977 / i40