Valgfag

Bachelor valgfag 2016 udbudt af medicin på AU

Valgfagene prioriteres i Studieselvbetjeningen (STADS) i perioderne 1.-7. maj/1.-7. november - læs mere på Tilmelding til undervisning.

I forårssem. 2017 ligger valgfaget I ugerne 23-26.

Nedenfor ses en liste over de valgfag, der udbydes på bacheloren i forårssem. 2017 (ugerne 23-26).
Bemærk, at vi forbeholder os retten til ikke at oprette et valgfag, såfremt der ikke er nok tilmeldinger hertil.

  • Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi
  • Medicinsk pædagogik
  • The Human Superorganism in Health and Disease
  • Introduktion til biomedicinsk forskningsteknologi: DNA-teknologi og translatorisk medicin
  • Medicinsk historie

 

Læs mere om fagene i Kursuskataloget. Skriv det enkelte valgfags titel i søgefeltet.

Klinikophold på en godkendt afdeling

Hvis din aktivitet er på en godkendt afdeling i Danmark, skal du blot udfylde blanketten Erklæring om aftale for klinikophold og indsende den pr. mail til Ulla Schmidt - us@au.dk.

Erklæring om klinikophold skal være indleveret senest 7. maj/7. november. Går din aftale om klinikophold ikke i orden, skal du sørge for at prioritere valgkurserne i perioderne 1.-7. maj/1.-7. november. 

Efter endt klinikophold på en godkendt afdeling i Danmark bedes du aflevere et udfyldt attesthæfte som dokumentation for gennemført ophold. Du skal sende attesthæftet til Ulla Schmidt - us@au.dk.

Læs mere om selvarrangerede klinikophold på nedenstående grønne link.

B-prøve ved valgfag udbudt af medicin på AU

Består den studerende ikke valgfaget ved undervisningsdeltagelse i 1. prøveforsøg, tilmeldes den studerende B-prøven som sit 2. prøveforsøg.

B-prøven er en 48 timers skriftlig hjemmeopgave på maks. 5 sider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og tabeller/figurer. Herudover 30 min. mundtlig eksamination (fremlæggelse af opgaven samt indgående spørgsmål til pensum).

BEMÆRK: dette gælder kun de ikke-praktiske valgfag. Læs mere i Kursuskataloget under det enkelte valgfag, hvor det fremgår, om B-prøven er gældende.

Læs mere om Sygdom ved eksamen her.