Valgfag

Bachelor valgfag 2018 udbudt af medicin på AU

Valgfagene prioriteres i Studieselvbetjeningen (STADS) i perioderne 1.-5. maj/1.-5. november - læs mere på Tilmelding til undervisning.

I efterårssemestret ligger valgfaget i ugerne 51 (2018) og 1,2 og 3 i 2019.
Følgende fag udbydes: 

  • Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi
  • Human superorganisme
  • Gen- og stamcelleetik
  • Forstå store sygdomme 


I foråret 2019 ligger valgfagsperioden i ugerne 23-26 -følgende fag udbydes:

  • Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi
  • Human superorganisme
  • Introduktion til biomedicinsk forskningsteknologi
  • Medicinsk Historie

Bemærk, vi forbeholder os retten til ikke at oprette et valgfag, såfremt der ikke er nok tilmeldinger hertil.

Læs mere om fagene i Kursuskataloget. Skriv det enkelte valgfags titel i søgefeltet.

Sæt dig grundigt ind i valgfagene inden du prioriterer - når valgfagene er fordelt, er det ikke muligt at bytte til et andet valgfag - heller ikke selvom du finder en at bytte med.

Klinikophold på en godkendt afdeling

Hvis din aktivitet er på en godkendt afdeling i Danmark (find en oversigt på kursuskatolog.au.dk, søg på "Klinikophold" og vælg bacheloruddannelsen), skal du blot udfylde blanketten Erklæring om aftale for klinikophold og indsende den pr. mail til Ulla Schmidt - us@au.dk.

Erklæring om klinikophold skal være indleveret senest 5. maj/5. november. Går din aftale om klinikophold ikke i orden, skal du sørge for at prioritere valgkurserne i perioderne 1.-5. maj/1.-5. november. 

Efter endt klinikophold på en godkendt afdeling i Danmark bedes du aflevere et udfyldt attesthæfte som dokumentation for gennemført ophold.

Læs mere om selvarrangerede klinikophold på nedenstående grønne link.

B-prøve ved valgfag udbudt af medicin på AU

Består den studerende ikke valgfaget ved undervisningsdeltagelse i 1. prøveforsøg, tilmeldes den studerende B-prøven som sit 2. prøveforsøg.

B-prøven er en 48 timers skriftlig hjemmeopgave på maks. 5 sider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og tabeller/figurer. Herudover 30 min. mundtlig eksamination (fremlæggelse af opgaven samt indgående spørgsmål til pensum).

BEMÆRK: dette gælder kun de ikke-praktiske valgfag. Læs mere i Kursuskataloget under det enkelte valgfag, hvor det fremgår, om B-prøven er gældende.

Læs mere om Sygdom ved eksamen her.

369788 / i40