Sundhedspsykologi

Undervisning efteråret 2017

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forelæsninger:
Tid: Tirsdage og torsdage kl. 12.15-14.00
Sted:

Se detaljeret plan på Blackboard

Første gang:

Tirsdag d. 29. august 2017

Sidste gang: Tirsdag d. 17. oktober 2017

Eksamensseminar/Workshops:

Tid:               Tirsdage og /eller torsdage ml. kl. 8-16
Sted:            

Se detaljeret plan for de enkelte hold på Blackboard

Første gang:

Tirsdag d. 26. september 2017

Sidste gang:

Torsdag d. 12. oktober 2017

Kursusansvarlig: Tina Carstensen, ph.d., psykolog
Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2018/ reeksamen vinter 2018

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer (6 cifre) som står på dit studiekort (kortnummer). Medbring altid dit studiekort til eksamen

Foreløbig eksamensdato: Onsdag d. 25. oktober 2017

Tidspunkt:  Kl. 9.00-12.00

Lokale: 

Resultatdato:

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald, kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter.


 

Foreløbig Dato for reeksamen: Mandag, d. 8. januar 2018 

Tidspunkt:  Kl. 9.00-12.00

Lokale: 

 

Dato for resultat: 

 


Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk

361306 / i40