Sundhedspsykologi

Undervisning efteråret 2017 / foråret 2018

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forelæsninger:
Tid: Tirsdage og torsdage kl. 12.15-14.00
Sted:

Se detaljeret plan på Blackboard

Første gang:

Tirsdag d. 29. august 2017

Sidste gang: Tirsdag d. 17. oktober 2017

Eksamensseminar/Workshops:

Tid:               Tirsdage og /eller torsdage ml. kl. 8-16
Sted:            

Se detaljeret plan for de enkelte hold på Blackboard

Første gang:

Tirsdag d. 26. september 2017

Sidste gang:

Torsdag d. 12. oktober 2017

Kursusansvarlig:

Tina Carstensen, ph.d., psykolog

Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d.

Forår 2018 

Forelæsninger:

Tid:

Sted:

Første gang:

Sidste gang:

Eksamensseminar/Workshops:

Tid:

Sted:

Første gang:

Sidste gang:

Kursusansvarlig:

 

 

 

Tirsdage og torsdage kl. 12.15 - 14.00

Se detaljeret plan på Blackboard

Tirsdag d. 6. februar 2018

Tirsdag d. 27. marts 2018

 

Tirsdage og/eller torsdage ml. kl. 8-16

Se detaljeret plan på Blackboard

Tirsdag d. 6. marts 2018

Torsdag d. 22. marts 2018

Tina Carstensen, ph.d., psykolog

Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2017

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer (6 cifre), som står på dit studiekort. Medbring altid dit studiekort til eksamen.

Foreløbig eksamensdato: Tirsdag d. 24. oktober 2017

Tidspunkt:  Kl. 12.00-15.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84

Resultatdato:17. november 2017, inden midnat

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke-beståede studerende. Se din bedømmer her

Reeksamen

Foreløbig dato for reeksamen: Mandag d. 8. januar 2018 

Tidspunkt:  Kl. 9.00-12.00

Lokale: 

Dato for resultat: 


Dispensation:
Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361306 / i40