Sundhedspsykologi

Undervisning foråret 2018

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forår 2018

Forelæsninger:

Tid:

Sted:

Første gang:

Sidste gang:

Eksamensseminar/Workshops:

Tid:

Sted:

Første gang:

Sidste gang:

Kursusansvarlig:

 

 

Tirsdage og torsdage kl. 12.15 - 14.00

Se detaljeret plan på Blackboard

Tirsdag d. 6. februar 2018

Tirsdag d. 27. marts 2018

Tirsdage og/eller torsdage ml. kl. 8-16

Se detaljeret plan på Blackboard

Tirsdag d. 6. marts 2018

Torsdag d. 22. marts 2018

Tina Carstensen, ph.d., psykolog

Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2018

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer (6 cifre), som står på dit studiekort. Medbring altid dit studiekort til eksamen.

Foreløbig eksamensdato: Onsdag, d. 4. april 2018

Tidspunkt:  Kl. 09.00 - 12.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84

Resultatdato: 20. april 2018, inden midnat

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke-beståede studerende.

Du kan se din bedømmer her

Reeksamen

Ekstraordinær tilmeldingsfrist: Mandag, d. 23 april 2018, kl 23:59

Foreløbig dato for reeksamen: Tirsdag, 7. august 2018 

Tidspunkt:  Kl. 9.00-12.00

Lokale: 

  

Foreløbig dato for resultat:  23. august 2018


Dispensation:
Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361306 / i40