Sundhedspsykologi

Undervisning foråret 2019

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forår 2019

Kursusansvarlige:

  • Tina Carstensen, ph.d., psykolog
  • Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d

Forelæsninger

Tid Tirsdage og torsdage kl. 12.15 - 14.00
Sted Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang Tirsdag d. 26. februar 2019
Sidste gang Tirsdag d. 16. april 2019

Eksamensseminar/Workshops

Tid Tirsdage og/eller torsdage ml. kl. 8-16
Sted Se detaljeret plan på Blackboard
Første gang Tirsdag d. 26. marts 2019
Sidste gang Torsdag d. 11. april 2019

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2019


Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer (6 cifre), som står på dit studiekort. Medbring altid dit studiekort til eksamen.

Eksamen afholdes i Digital Eksamen

Eksamensdato: tirsdag d. 23. april 2019
Tidspunkt: Kl. 09.00 - 12.00
Lokale: Trøjborgvej 82-84, bygning 1912-1917
Resultatdato:  Senest 13. maj, kl 23:59 

Gennemgang af besvarelse:

Du har mulighed for at få en kort skriftlig individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået;
du skal sende en mail om at du ønsker feedback til Tina Carstensen på tinacars@rm.dk og her skal du huske at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal)

Hvis du ønsker feedback skal du sende en mail senest to uger efter karakterne er blevet offentliggjort.

Den skriftlige feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter

Reeksamen sommer 2019

Dato for reeksamen: Tirsdag d. 6. august 2019 (forløbig dato)
Tidspunkt: Kl. 9.00-12.00
Lokale:
Dato for resultat: 20. august 2019

 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få kort individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; i så fald kan du kontakte eksaminator senest 2 uger efter offentliggørelse af karakteren. Husk at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Feedback er som udgangspunkt for ikke-beståede studerende

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361306 / i40