Sundhedspsykologi

Undervisning foråret 2017

Detaljeret undervisningsplan findes på Blackboard www.bb.au.dk

Forelæsninger:
Tid: Tirsdage og torsdage kl. 12.15-14.00
Sted:

Se detaljeret plan på Blackboard

Første gang:

Tirsdag d. 21. februar 2017

Sidste gang: Tirsdag d. 11. april 2017

Eksamensseminar/Workshops:

Tid:               Tirsdage og /eller torsdage ml. kl. 8-16
Sted:            

Se detaljeret plan for de enkelte hold på Blackboard

Første gang:

Tirsdag d. 21. marts 2017

Sidste gang:

Torsdag d. 6. april 2017

Kursusansvarlig: Tina Carstensen, ph.d., psykolog
Lisbeth Frostholm, cand.psyk.aut., klinisk lektor, ph.d.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2017/ reeksamen sommer 2017

Skriftlig eksamen aflægges under eksamensnummer (6 cifre) som står på dit studiekort (kortnummer). Medbring altid dit studiekort til eksamen

Foreløbig eksamensdato: Onsdag d. 19. april 2017

Tidspunkt:  Kl. 9.00-12.00

Lokale: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912 – 1917, 8000 Aarhus C

Resultatdato: fredag, d. 5. maj 2017, inden midnat.

Gennemgang af besvarelse: Du har mulighed for at få en kort skriftlig individuel feedback på din besvarelse, hvis du ikke er bestået; du skal sende en mail om at du ønsker feedback til Tina Carstensen på tinacars@rm.dk og her skal du huske at oplyse dit eksamensnummer (det nummer du skrev på din eksamensbesvarelse med 6 tal). Hvis du ønsker feedback skal du sende en mail senest to uger efter karaktererne er blevet offentliggjort. Den skriftlige feedback er som udgangspunkt for ikke beståede studenter.


 

Dato for reeksamen: Onsdag, d. 9. august 2017 

Tidspunkt:  Kl. 9.00-12.00

Lokale:  Trøjborgvej 82-84

 

Dato for resultat:  Fredag, d. 25. august 2017, inden midnat.

 


Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk

361306 / i40