Epidemiologi og biostatistik

Undervisning forår 2019

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 28. januar 2019 - kl. 11.15-13.00 i Bartholin aud. 1

Fredag den 10. maj 2019

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

Tirsdag den 28. maj 2019 - kl. 10.15-12.00 i Bartholin aud. 1

Ansvarlig:

Lektor Bodil Hammer Bech
Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2019

Eksamensdato: Mandag den 3. juni 2019

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat:
 Tirsdag den 18. juni 2019 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Fælles gennemgang af eksamensopgave fra ordinær eksamen: 
Der afholdes ikke personlige samtaler med studerende, der ikke består. I stedet er der en fælles gennemgang af eksamensopgaven fra ordinær eksamen:
Fredag den 28. juni 2019 - kl. 9.15-11.00 i bygning 1241, lokale 114.

­

Reeksamen sommer 2019

Dato for reeksamen (foreløbig dato): Torsdag den 15. august 2019

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: Tirsdag den 27. august 2019 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor. 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

374809 / i40