Epidemiologi og biostatistik

Undervisning forår 2018

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 29. januar 2018 - kl. 11.15-13.00 i Bartholin aud. 1

Mandag den 14. maj 2018

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


 
Sidste gang:

Mandag den 29. januar 2018 - kl. 13.15-15.00 (Hold 1-4)
Torsdag den 1. februar 2018 - kl. 12.15-14.00 (Hold 5-8)

Fredag den 11. maj 2018

Spørgetime:

Fredag den 1. juni 2018 - kl. 11.15-12.00 i Bartholin aud. 1

Ansvarlig:

Lektor Bodil Hammer Bech
Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2018

Eksamensdato: Mandag den 4. juni 2018

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912-1917, 8000 Aarhus C.

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat:
 Onsdag den 20. juni 2018 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Fælles gennemgang af eksamensopgave fra ordinær eksamen: 
Der afholdes ikke personlige samtaler med studerende, der ikke består. I stedet er der en fælles gennemgang af eksamensopgaven fra ordinær eksamen:
(Tid og sted følger)

Reeksamen sommer 2018

Dato for reeksamen: Torsdag den 16. august 2018 (FORELØBIG DATO)

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

374809 / i40