Epidemiologi og biostatistik

Undervisning efterår 2017

Forelæsninger:

Mandage og torsdage kl. 10.15-12.00 (dog med et par afvigelser hvad angår ugedag og tidspunkt - se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 28. august 2017 - kl. 11.15-13.00 i Bartholin aud. 1

Mandag den 4. december 2017

Holdundervisning:

Mandage og torsdage i tidsrummet kl. 12.15-17.00
(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


 
Sidste gang:

Mandag den 28. august 2017 - kl. 13.15-15.00 (Hold 1-4)
Torsdag den 31. august 2017 - kl. 12.15-14.00 (Hold 5-8)

Torsdag den 30. november 2017

Spørgetime:

Fredag den 15. december 2017 kl. 11.15-12.00 i Bartholin aud. 1

Ansvarlig:

Lektor Bodil Hammer Bech
Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2017-18

Eksamendato (FORELØBIG DATO): Tirsdag den 19. december 2017

Tidspunkt
: -

Lokale
: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat:
 (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Fælles gennemgang af eksamensopgave fra ordinær eksamen: 
Der afholdes ikke personlige samtaler med studerende, der ikke består. I stedet er der en fælles gennemgang af eksamensopgaven fra ordinær eksamen:
(Tid og sted følger)

Reeksamen

Dato for reeksamen (FORELØBIG DATO): Tirsdag den 16. januar 2018

Tidspunkt
: -

Lokale
: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

374809 / i40