Epidemiologi og biostatistik

Undervisning forår 2019

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 28. januar 2019 - kl. 11.15-13.00 i Bartholin aud. 1

Fredag den 10. maj 2019

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

Onsdag den 29. maj 2019 - kl. 10-15-12.00 i Bartholin aud. 1
(foreløbig dato og tidspunkt indtil eksamensdato er endelig)

Ansvarlig:

Lektor Bodil Hammer Bech
Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2018-19 + sommer 2019 (foreløbig dato)

Eksamensdato: Tirsdag den 18. december 2018

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat:
 Tirsdag den 8. januar 2019
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Fælles gennemgang af eksamensopgave fra ordinær eksamen: 
Der afholdes ikke personlige samtaler med studerende, der ikke består. I stedet er der en fælles gennemgang af eksamensopgaven fra ordinær eksamen:
Torsdag den 10. januar 2019 - kl. 13.15 i bygning 1241, lok. 114


Sommer 2019

Foreløbig eksamensdato: Mandag den 3. juni 2019

­

Reeksamen vinter 2018-19 + sommer 2019 (foreløbig dato)

Dato for reeksamen: Tirsdag den 15. januar 2019

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: Onsdag den 30. januar 2019
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.


Sommer 2019

Foreløbig reeksamensdato: Torsdag den 15. august 2019

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

374809 / i40