Mikrobiologi og Immunologi

Undervisning forår 2017

Undervisningen omfatter forelæsninger, obligatoriske øvelser, kollokvier og symposier.

Første gang:

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 10.15-14.00 i Bartholin aud. 1

Sidste gang:

Onsdag den 24. maj 2017

Sted:

(For yderligere detaljer se undervisningplanen på Blackboard) 

 

Øvelseskurset er obligatorisk. Ved fravær godkendes kurset ikke.
(Læs "obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser" her på siden)

Detaljeret undervisningsplan, pensum- og læsevejledning, øvelsesvejledning og støttenoter – samlet pris kr. 150,- kan købes via Webshop (for yderligere informationer og link til Webshop, se Blackboard) 

Spørgetime:

Mandag den 12. juni 2017 - kl. 9.15-11.00 i Bartholin aud. 1

Undervisere:

Institut for Biomedicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt eksterne forelæsere.
Kursusleder: Professor Per Höllsberg, Institut for Biomedicin

Kursets hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2017

Eksamendato: Onsdag den 14. juni 2017

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokaler
: Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912-1917, 8000 Aarhus C. (alle studerende i samme eksamenslokale)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat: 
Tirsdag den 27. juni 2017 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Ulla Vosegaard Als, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.


Dato for reeksamen (FORELØBIG): Mandag den 21. august 2017

Tidspunkt: (Følger)

Lokale
: (Følger)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat: 
Tirsdag den 5. september 2017 (FORELØBIG DATO)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Der er 13 obligatoriske øvelsesgange, og indstillingsbetingelsen for at kunne gå til eksamen er, at du gennemfører mindst 11 gange.

Registrering af tilstedeværelse ved øvelseskurserne foretages af underviser ved hver øvelsesgang. Fristen for godkendelse af indstillingsbetingelsen er kursets sidste øvelsesgang.

Såfremt du ikke får godkendt øvelsesforløbet pga. for meget fravær, bruger du et prøveforsøg, og du tilmeldes undervisningsforløbet med den tilhørende eksamen, næste gang det udbydes. 

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk

 

 

373967 / i40