Mikrobiologi og Immunologi

Undervisning efterår 2017

Undervisningen omfatter forelæsninger, obligatoriske øvelser, kollokvier og symposier.

Første gang:

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 10.15-12.00 i Bartholin aud. 1

Sidste gang:

Torsdag den 14. december 2017

Sted:

(For yderligere detaljer se undervisningplanen på Blackboard) 

 

Øvelseskurset er obligatorisk. Ved fravær godkendes kurset ikke.
(Læs "obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser" her på siden)

Detaljeret undervisningsplan, pensum- og læsevejledning, øvelsesvejledning og støttenoter – samlet pris kr. 150,- kan købes via Webshop (for yderligere informationer og link til Webshop, se Blackboard) 

Spørgetime:

Tirsdag den 2. januar 2018 - kl. 10.15 i Bartholin aud. 1

Undervisere:

Institut for Biomedicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt eksterne forelæsere.
Kursusleder: Professor Per Höllsberg, Institut for Biomedicin

Kursets hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2017-18

Eksamendato: Torsdag den 4. januar 2018

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokaler
:

De studerende er fordelt efter studienummer på følgende tre adresser

Fra nummer start til 201509960 (numre på nuværende liste 20101802 til 201509960) 81 studerende skal til eksamen på Trøjborgvej 82-84, Bygning 1912–1917, 8000 Aarhus C

Fra nummer 201509961 til 201510181 (numre på nuværende liste 201509963 til 201510181) 90 studerende skal til eksamen i Åbogade 36, bygning 5366, indgang C, 8200 Aarhus N.

Fra nummer 201510182 til slut (numre på nuværende liste 201510182 til 201510259) 30 studerende skal til eksamen i Åbogade 34, Benjaminhallen, bygning 5344, indgang B, 8200 Aarhus N. 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat: 
Tirsdag den 16. januar 2018
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Ulla Vosegaard Als, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

Reeksamen

Dato for reeksamen: Tirsdag den 23. januar 2018

Tidspunkt: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: Åbogade 36, bygning 5366, indgang C, 8200 Aarhus N

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  


Dato for resultat: 
Tirsdag den 6. februar 2018
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Obligatorisk deltagelse og indstillingsbetingelser

Der er 13 obligatoriske øvelsesgange, og indstillingsbetingelsen for at kunne gå til eksamen er, at du gennemfører mindst 11 gange.

Hvis dit fravær overskrider det maksimalt tilladte, så forløbet ikke kan godkendes, bruger du et prøveforsøg. 

Registrering af tilstedeværelse ved øvelseskurserne foretages af underviser ved hver øvelsesgang. Fristen for godkendelse af indstillingsbetingelsen er kursets sidste øvelsesgang.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

373967 / i40