Miljø- & Arbejdsmedicin

Undervisning efterår 2018

 

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 10. september 2018 kl. 8.15-10.00 i Store Juridisk aud. (1343-275)

Fredag den 12. oktober 2018

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:

Sidste gang:

Mandag den 10 september 2018 kl. 10.15-12.00

Torsdag den 11. oktober 2018

Spørgetime:

Fredag den 12. oktober 2018 - kl. 10.15-12.00 i Store Anatomisk aud.

Ansvarlig:

Lektor Christiane Beer og lektor Manhai Long
Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen vinter 2018-19

Eksamensdato:  
Fra tirsdag den 16. oktober 2018 kl. 10.00 til torsdag den 18. oktober 2018 kl. 10.00 (48 timers hjemmeopgave) 

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: Mandag den 5. november 2018
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Pernille Kiss Hansen, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

Reeksamen vinter 2018-19

Dato for reeksamen:
Fra onsdag den 9. januar 2019 kl. 10.00 til fredag den 11. januar 2019 kl. 10.00 (48 timers hjemmeopgave)

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: (Se i Digital Eksamen)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361329 / i40