Miljø- & Arbejdsmedicin

Undervisning forår 2019

 

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 11. februar 2019 kl. 8.15-10.00 i Store Anatomisk Aud. 

Torsdag den 14. marts 2019

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

(Tid og sted følger)

Ansvarlig:

Adjunkt Grethe Elholm og lektor Manhai Long
Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Sommer 2019

Eksamensdato (foreløbig dato):  
Tirsdag den 19. marts 2019 (24 timer inden påbegyndelse af stedprøve udleveres via Digital Eksamen de nøglereferencer, der henvises til i eksamensopgaven)

Onsdag den 20. marts 2019 - kl. 9.00-14.00 (stedprøve i eksamenslokalet) 

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: (Se Digital Eksamen) 

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Pernille Kiss Hansen, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.

­­

Reeksamen vinter 2018-19 + sommer 2019 (foreløbig dato)

Dato for reeksamen:
Fra onsdag den 9. januar 2019 kl. 10.00 til fredag den 11. januar 2019 kl. 10.00 (48 timers hjemmeopgave)

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: Fredag den 25. januar 2019
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.


Sommer 2019

Foreløbig reeksamensdato: Onsdag den 7. til torsdag den 8. august 2019

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk

361329 / i40