Miljø- & Arbejdsmedicin

Undervisning efterår 2017

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Fredag den 15. september 2017 kl. 8.15-10.00 i Store Anatomisk aud.

Torsdag den 12. oktober 2017

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:

Sidste gang:

Fredag den 15. september 2017 kl. 12.15-14.00

Torsdag den 12. oktober 2017

Spørgetime:

(Tid og sted følger)

Ansvarlig:

Lektor Christiane Beer og lektor Manhai Long
Institut for Folkesundhed, Sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen sommer 2017 / Vinter 2017-18 (foreløbig dato)

Eksamensdato:  
Fra mandag den 20. marts 2017 kl. 10.00 til onsdag den 22. marts 2017 kl. 10.00 (48 timers hjemmeopgave)

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: Tirsdag den 4. april 2017 
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Har du ikke bestået din eksamen, og vil du gerne have en samtale med eksaminator om din eksamensbesvarelse, da venligst kontakt sekretæren på faget, Pernille Kiss Hansen, som vil sørge for at formidle kontakt til eksaminator.Dato for reeksamen: 
Fra onsdag den 16. august 2017 kl. 10.00 til fredag den 18. august 2017 kl. 10.00 (48 timers hjemmeopgave)

Tidspunkt: (Se ovenfor)

Lokale: -

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.  

Dato for resultat: Tirsdag den 29. august 2017
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.


VINTER 2017-18

Eksamensdato: 17-19. oktober 2017 (FORELØBIG DATO)

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.


Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: eksamen.medicin@sun.au.dk

361329 / i40