Efterår

Information vedr. EFTERÅRET 2018

Introduktion

Første gang: Mandag den 27. august 2018 kl 11.15 i Kirurgisk aud, NBG.

Der bliver udleveret logbøger under introduktionen den 27. august 2018.

Logbøger kan efterfølgende afhentes i HE Studiers modtagelse (hvis du ikke har fået dem til introduktionen)

Rotationsskema for Hjerte-Lunge Kar

Ungdomskort

Ved bestilling af Ungdomskort skal du være opmærksom på følgende:

 • skal du i klinik i Viborg, skal du bestille Ungdomskort til Skive for at få dækket udgifterne under hele opholdet.
 • du skal bestille 2 Ungdomskort til klinikken, henholdsvis 6+4 uger eller omvendt. Der bliver KUN udbetalt refusion for de uger, du er i klinikken.

Læseplan Hjerte Lunge Kar og Professionsspor 3

Kalenderversion:

Du kan abonnere på kalenderversionen af læseplanen for Efterår 2018 her.

BEMÆRK! Planerne vil formentligt ændre sig i løbet af semesteret, men de bliver automatisk opdateret via kalenderabonnementet. Hvis der er ændringer i tidspunkt eller dato for undervisningen under én uge ude i fremtiden, vil du også modtage besked via Blackboard.
Er der kun tale om lokaleændringer, bliver de opdateret direkte i kalenderabonnementet.

Læseplan Excelformat:

Du kan se din læseplan for Efterår 2018 her (Excelformat).

Hvis du oplever tekniske problemer med skemaerne, så kontakt gerne HE Studier på mail: health.studadm@au.dk

Hvis du oplever indholdsmæssige problemer med skemaerne, så kontakt gerne Klinisk Institut på mail: liselicht@clin.au.dk

 

Find klinik:


Kandidat valgfag 2018 udbudt af medicin på AU

Valgfag Efterår 2018 Kandidat medicin: 

 • Præhospital indsats (Uge 37-40)
 • Klinisk Neurofysiologi  (Uge 37-40)
 • Forandrings og procesledelse (Uge 37- 40)
 • Idræts medicin (Uge 49-01)
 • Creative specialist (Uge 49-01)
 • Lægemiddeludvikling (Uge 49-01)

 Der forbeholdes ret til at aflyse valgfag, hvis der ikke er nok tilmeldte. 

Læs mere om fagene i (opdateres ultimo oktober) Kursuskataloget. Skriv det enkelte valgfags titel i søgefeltet

Sommerskole

I øvrigt er nedenstående sommerskolekurser godkendt af Studienævnet for Medicin og kræver ikke forhåndsgodkendelse. Du kan tilmelde dig kurserne via din selvbetjening.

Valgfagene prioriteres i Studieselvbetjeningen (STADS) i perioderne 1.-5. maj/1.-5. november - læs mere på Tilmelding til undervisning.

Find fagene i rullemenuen nedenfor.

B-prøve ved valgfag udbudt af medicin på AU

Består den studerende ikke valgfaget ved undervisningsdeltagelse i 1. prøveforsøg, tilmeldes den studerende B-prøven som sit 2. prøveforsøg.

B-prøven er en 48 timers skriftlig hjemmeopgave på maks. 5 sider (á 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag og tabeller/figurer. Herudover 30 min. mundtlig eksamination (fremlæggelse af opgaven samt indgående spørgsmål til pensum).

BEMÆRK: dette gælder kun de ikke-praktiske valgfag. Læs mere i Kursuskataloget under det enkelte valgfag, hvor det fremgår, om B-prøven er gældende.

Læs mere om Sygdom ved eksamen her.

Find dit valgfag:


Eksamen Hjerte-Lunge-Kar

Vintereksamen 2018/2019

Adgang til eksamen: Min. 80% klinikdeltagelse, samt udfyldt og godkendt logbog. Her ud over gyldigt Studiekort. VIGTIGT – Logbogen SKAL forevises og afleveres ved eksamen.

Hvis du hænger med gamle ECTS, og derved har flere eksamener i samme semester, så kontakt HE Studier så snart eksamensdatoerne er offentliggjort. Nogle gange kan vi hjælpe med at fordele dine eksamener for dig, men vi kan ikke hjælpe på bagkant, når tiderne er fordelt.

MCQ eksamen i systemet WiseFlow.

I løbet af efteråret vil I blive tilbudt en ”testeksamen” i WiseFlow.  I vil kunne tilgå eksamen alle steder med netadgang.


Eksamen:

 

Multiple Choice af 2,0 timers varighed.

Tilladte hjælpemidler: alle

MCQ eksamen, afvikles i Wiseflow

 • 100% BYOD (Bring Your Own Device). AU stiller ikke devices til rådighed
 • Den studerende må medbringe én pc/Mac, samt nødvendige forlængerledninger, fordelerdåser mv. ved tilsynsprøver med computer medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve i studieordningen eller kursuskataloget. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe computer og dertilhørende udstyr. Det er derfor vigtigt at I, inden eksamen, overfører de noter I skal bruge til eksamen til den pc/Mac I medbringer til eksamen.
 • PC/Mac med touch funktion understøttes ikke af det digitale eksamenssystem, så der skal medbringes et almindeligt tastatur. 
 • I eksamenslokalet forefindes der strøm til pc
 • Test dit AU internet inden eksamen: http://eduroam.au.dk/

Læs mere om MCQ-eksamen her.

Hvis der under selve eksamen opdages ulovlig anvendelse af fx mobil eller at der kommunikeres med andre, vil dette medføre øjeblikkelig bortvisning.

Der må ikke benyttes høretelefoner.

Musikafspillere og lignende må ikke tilgås under tilsynsprøven.

 

Feedback til eksamensforløbet

Når du har fået din karakter, vil du kunne se dine besvarelser i WISEflow.


Ordinær eksamen:

Dato:           Tirsdag, d. 8. januar 2019

Tidspunkt:    Kl. 13-15

Lokaler:       Trøjborgvej 82-84

Husk udfyldt logbog og studiekort.


Tilmelding:

Hvis du ikke er holdsat, SKAL tilmelding til eksamen ske via STADS selvbetjeningen på mit.au.dk i perioden  15. september – 30. september. Det vil ikke være muligt at tilmelde sig eksamen uden for perioden. Hvis du er holdsat, skal du i løbet af eksamenstilmeldingsperioden via STADS selvbetjeningen selv se efter, at du er tilmeldt eksamen.


Afmelding:

 

Det er ikke muligt at afmelde sig 1. prøveforsøg.
2. og 3. prøveforsøg kan afmeldes senest 7 dage inden første eksamensdag i faget.


Dato for resultat:

Tidligst syv dage efter eksamensdagen


Reeksamen:

HUSK AT MEDBRINGE STUDIEKORT SAMT UDFYLDT LOGBOG – ellers kommer du ikke til eksamen.

Er der færre end 13 tilmeldte, bliver reeksamen afholdt mundtligt.

Dato for reeksamen: foreløbigt uge 4, 2019

Lokale:

1421986 / i40