Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Medicin Undervisning og eksamen Kandidat Den lægevidenskabelige kandidatafslutning

Den lægevidenskabelige kandidatafslutning

Kandidatafslutning med aflæggelse af lægeløftet

I Sommeren 2018 afholdes kandidatafslutningen:

Onsdag den 27. juni kl. 16.00

I Aarhus Universitets Aula og Vandrehal

Nordre Ringgade 4

8000 Aarhus C

Begivenheden fejres med bl.a. velkomst ved dekanen, diverse talere, aflæggelse af lægeløfte og en forfriskning.

Dørene åbnes kl. 15.00, så kandidater og gæster har tid til at aflevere overtøj m.m. i gratis garderode og finde plads.

Kandidatafslutningen slutter ca. kl. 18.00, hvorefter der serveres en forfriskning for alle i Vandrehallen og Antikmuseet.

Indbydelse og adgangskort

Indbydelse, program og adgangskort afhentes i Studentermodtagelsen, HE Studier på Tandlægeskolen, bygning. 1611, lokale 153 mandag den 25. juni mellem kl. 12 - 13.

Du må gerne få en anden til at hente adgangskort etc.

Hver kandidat har mulighed for at invitere 2 gæster med til Kandidatafslutningen. Gæsterne vil blive fordelt i Aulaen, reposen og Vandrehallen

Af hensyn til brandmyndighederne skal nedenstående følges:

  • Alle personer tæller inkl. børn, der sidder på skødet eller ligger i barnevogn.
  • Der må ikke optages plads i gangarealerne af kørestolsbrugere eller andre. Evt. medhjælp skal også have adgangskort.
  • Der udleveres ikke ekstra adgangskort, men man er velkommen til at bytte internt.

Fotografering og live transmission

Fotografering under Kandidatafslutningen tillades under hensyntagen til de andre gæster.

Kandidatafslutningen optages og sendes "live" på www.au.dk/live, så familiemedlemmer, venner og bekendte kan følge med på den store dag. Alle optagelser bliver efterfølgende lagt på Aarhus Universitets alumneportal www.alumner.au.dk.

Er du forhindret i at møde op?

Bliver du forhindret i at deltage i Kandidatafslutningen, bedes du melde afbud i god tid til Søren Dam, sdam@au.dk.

Du kan kun aflægge lægeløfter på et andet tidspunkt, hvis der er opstået "usædvanlige forhold" (egen sygdom, dødsfald i umiddelbar familie eller reeksamen). Rejseaktiviteter tæller ikke som usædvanlige forhold.

Kommende Kandidatafslutninger

Kandidatafslutningen afholdes

  • om efteråret: sidste fredag i januar
  • om foråret: sidste onsdag i juni

Kommende Kandidatafslutninger afholdes derfor:

Fredag den 25. januar 2019.

Onsdag den 26. juni 2019.

Kontakt

Al henvendelse vedrørende Kandidatafslutningen kan rettes til Søren Dam, tlf: 8715 3076 eller mail: sdam@au.dk

361532 / i40