Afmelding af undervisning og eksamen

Afmelding af undervisning og eksamen

Undervisning

Læs mere her: http://health.au.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/generel-information/frister-for-afmelding/

Eksamen

Du kan afmelde dig eksamen senest 7 dage inden afleveringsfristen. Ved afmelding aftales individuelt ny tilmelding og ny afleveringsfrist.

For afmelding af eksamen skriv til eksamen.sygepleje.studadm@au.dk

1442531 / i40