Jeg skal til reeksamen

Tilmelding til reeksamen

For at kunne tilmelde dig reeksamen, skal du have brugt dit ordinære prøveforsøg.

Kontakt studieadministrationen på eksamen.sygepleje.studadm@au.dk med henblik på aftale om dato for reeksamen.

1392421 / i40